Historia

  Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko kształcąca w zawodzie fizjoterapeuty jest drugą niepubliczną placówką oświatową założoną przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Opierając się na zdobytym doświadczeniu, Stowarzyszenie oferując najwyższe standardy nauczania zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz organizuje praktyki zawodowe w renomowanych placówkach.
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna działa na podstawie zezwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2008 r.
Organ założycielski jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy na podstawie orzeczenia VII MS REJ ST 828/00.
 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania