BIP i Regulaminy

 Dziekanat PWSM przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji przez wyznaczonych pracowników dziekanatu w siedzibie Uczelni w następujących dniach i godzinach:

 poniedziałek – w godzinach 13:00 –14:00;

 czwartek – w godzinach 09:0 –10:00.

 

Regulamin Procesu Dyplomowania PWSM

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Studiów 30.04.2019

Zasady Dyplomowania PWSM - Licencjat

Zasady Dyplomowania PWSM - Jednolite Studia Magisterskie

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Regulamin Samorządu

Raport Samooceny

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Attachments:
Download this file (II_stopień_Charakterystyka_nauczycieli_akademickich_oraz_innych_osob_prowadzacyc)II_stopień_Charakterystyka_nauczycieli_akademickich_oraz_innych_osob_prowadzacyc[ ]573 Kb
Download this file (I_stopien_Charakterystyka_nauczycieli_akademickich_oraz_innych_osob_prowadzacych)I_stopien_Charakterystyka_nauczycieli_akademickich_oraz_innych_osob_prowadzacych[ ]593 Kb
Download this file (Plan studiów 2019_2020 - 2023_2024.xls)Plan studiów 2019_2020 - 2023_2024.xls[ ]91 Kb
Download this file (Prace_dyplomowe_2017_studia_niestacjonarne_pierwszego_stopnia.pdf)Prace_dyplomowe_2017_studia_niestacjonarne_pierwszego_stopnia.pdf[ ]78 Kb
Download this file (Prace_dyplomowe_2017_studia_stacjonarne_pierwszego_stopnia.pdf)Prace_dyplomowe_2017_studia_stacjonarne_pierwszego_stopnia.pdf[ ]74 Kb
Download this file (Prace_dyplomowe_2018_studia_niestacjonarne_pierwszego_stopnia.pdf)Prace_dyplomowe_2018_studia_niestacjonarne_pierwszego_stopnia.pdf[ ]83 Kb
Download this file (PROGRAM KSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA. 2018 PWSM.pdf)PROGRAM KSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA. 2018 PWSM.pdf[ ]4798 Kb
Download this file (Program Studiów I stopnia. Fizjoterapia. PWSM.pdf)Program Studiów I stopnia. Fizjoterapia. PWSM.pdf[ ]532 Kb
Download this file (Program Studiów mgr. Fizjoterapia. PWSM.pdf)Program Studiów mgr. Fizjoterapia. PWSM.pdf[ ]502 Kb
Download this file (Program studiów w cyklu kształcenia 2019-2024.pdf)Program studiów w cyklu kształcenia 2019-2024.pdf[ ]270 Kb
Download this file (Program_Studiow_I_stopnia_Fizjoterapia_PWSM.pdf)Program_Studiow_I_stopnia_Fizjoterapia_PWSM.pdf[ ]608 Kb
Download this file (Program_Studiow_Jednolite_Magisterskie_Fizjoterapia_PWSM.pdf)Program_Studiow_Jednolite_Magisterskie_Fizjoterapia_PWSM.pdf[ ]412 Kb
Download this file (Sylabus_ Jezyk_migowy_lic_dod.pdf)Sylabus_ Jezyk_migowy_lic_dod.pdf[ ]157 Kb
Download this file (Sylabus_masaz_klasyczny_lic_dod.pdf)Sylabus_masaz_klasyczny_lic_dod.pdf[ ]220 Kb
Download this file (Syllabus w programie kształcenia 2018-2023.zip)Syllabus w programie kształcenia 2018-2023.zip[ ]12619 Kb
Download this file (Syllabus _ Fizj. kliniczna w chirurgii ogólnej.pdf)Syllabus _ Fizj. kliniczna w chirurgii ogólnej.pdf[ ]272 Kb
Download this file (Syllabus _ Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie.pdf)Syllabus _ Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie.pdf[ ]292 Kb
Download this file (Syllabus _ Psychologia.pdf)Syllabus _ Psychologia.pdf[ ]160 Kb
Download this file (Syllabus _Fizjo. klinicz. w neurologii i neurochirurgii.pdf)Syllabus _Fizjo. klinicz. w neurologii i neurochirurgii.pdf[ ]223 Kb
Download this file (Syllabus _Fizjot. kliniczna w geriatrii - narz.. w..pdf)Syllabus _Fizjot. kliniczna w geriatrii - narz.. w..pdf[ ]243 Kb
Download this file (Syllabus _Masaż leczn. teoria masażu.pdf)Syllabus _Masaż leczn. teoria masażu.pdf[ ]213 Kb
Download this file (Syllabus _Masaż leczn. teoria masażu_mag.pdf)Syllabus _Masaż leczn. teoria masażu_mag.pdf[ ]213 Kb
Download this file (Syllabus _Podstawy fizjoterapii klinicznej.pdf)Syllabus _Podstawy fizjoterapii klinicznej.pdf[ ]366 Kb
Download this file (Syllabus _Praktyka Zawodowa.pdf)Syllabus _Praktyka Zawodowa.pdf[ ]388 Kb
Download this file (Syllabus_ Biomechanika i patobiomechanika.pdf)Syllabus_ Biomechanika i patobiomechanika.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_ Fiziologia z patofiziologia.pdf)Syllabus_ Fiziologia z patofiziologia.pdf[ ]232 Kb
Download this file (Syllabus_ Fizjoterapia kliniczna w internie.pdf)Syllabus_ Fizjoterapia kliniczna w internie.pdf[ ]308 Kb
Download this file (Syllabus_Adaptowana Aktywność Fizyczna i Sport Osób z Niepełnosprawnością.pdf)Syllabus_Adaptowana Aktywność Fizyczna i Sport Osób z Niepełnosprawnością.pdf[ ]256 Kb
Download this file (Syllabus_Adaptowana Aktywność Fizyczna i Sport Osób z Niepełnosprawnością_mag_je)Syllabus_Adaptowana Aktywność Fizyczna i Sport Osób z Niepełnosprawnością_mag_je[ ]255 Kb
Download this file (Syllabus_Adaptowana_Aktywnosc_Fizyczna_i_Sport_Osob_z_Niepelnosprawnoscia_mag.pd)Syllabus_Adaptowana_Aktywnosc_Fizyczna_i_Sport_Osob_z_Niepelnosprawnoscia_mag.pd[ ]243 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia Czynnościowa Układu Ruchu.pdf)Syllabus_Anatomia Czynnościowa Układu Ruchu.pdf[ ]248 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia Czynnościowa Układu Ruchu_mag_jedn.pdf)Syllabus_Anatomia Czynnościowa Układu Ruchu_mag_jedn.pdf[ ]248 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia ogólna.pdf)Syllabus_Anatomia ogólna.pdf[ ]342 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia Ogólna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Anatomia Ogólna_mag_jedn.pdf[ ]326 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia_(prawidlowa_funkcjonalna_RTG)_mag.pdf)Syllabus_Anatomia_(prawidlowa_funkcjonalna_RTG)_mag.pdf[ ]316 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia_Czynnosciowa_Ruchu_lic_dod.pdf)Syllabus_Anatomia_Czynnosciowa_Ruchu_lic_dod.pdf[ ]316 Kb
Download this file (Syllabus_Anatomia_Ogolna_mag.pdf)Syllabus_Anatomia_Ogolna_mag.pdf[ ]326 Kb
Download this file (Syllabus_BHP_w_medycynie_lic_dod.pdf)Syllabus_BHP_w_medycynie_lic_dod.pdf[ ]215 Kb
Download this file (Syllabus_Biochemia.pdf)Syllabus_Biochemia.pdf[ ]229 Kb
Download this file (Syllabus_Biochemia_mag.pdf)Syllabus_Biochemia_mag.pdf[ ]220 Kb
Download this file (Syllabus_Biochemia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Biochemia_mag_jedn.pdf[ ]220 Kb
Download this file (Syllabus_Bioetyka_mag.pdf)Syllabus_Bioetyka_mag.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_Bioetyka_mag_jedn.pdf)Syllabus_Bioetyka_mag_jedn.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_Biofizyka.pdf)Syllabus_Biofizyka.pdf[ ]214 Kb
Download this file (Syllabus_Biofizyka_mag.pdf)Syllabus_Biofizyka_mag.pdf[ ]198 Kb
Download this file (Syllabus_Biofizyka_mag_jedn.pdf)Syllabus_Biofizyka_mag_jedn.pdf[ ]198 Kb
Download this file (Syllabus_Biologia_medyczna.pdf)Syllabus_Biologia_medyczna.pdf[ ]213 Kb
Download this file (Syllabus_Biologia_medyczna_mag.pdf)Syllabus_Biologia_medyczna_mag.pdf[ ]207 Kb
Download this file (Syllabus_Biologia_medyczna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Biologia_medyczna_mag_jedn.pdf[ ]206 Kb
Download this file (Syllabus_Biomechanika i Patobiomechanika_mag_jedn.pdf)Syllabus_Biomechanika i Patobiomechanika_mag_jedn.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_Biomechanika_i_Patobiomechanika_mag.pdf)Syllabus_Biomechanika_i_Patobiomechanika_mag.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_Demografia i Epidemiologia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Demografia i Epidemiologia_mag_jedn.pdf[ ]288 Kb
Download this file (Syllabus_Demografia_i_Epidemiologia_mag.pdf)Syllabus_Demografia_i_Epidemiologia_mag.pdf[ ]287 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna Dzieci i Niemowląt_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna Dzieci i Niemowląt_mag_jedn.pdf[ ]245 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna w Chorobach Wewnętrznych_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna w Chorobach Wewnętrznych_mag_jedn.pdf[ ]239 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna w Dysfunkcjach Narządu Ruchu_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna w Dysfunkcjach Narządu Ruchu_mag_jedn.pdf[ ]230 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna w Wieku Rozwojowym_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka Funkcjonalna w Wieku Rozwojowym_mag_jedn.pdf[ ]178 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy_mag_jedn.pdf[ ]216 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka i Systematyka Ćwiczeń w Masażu Medycznym_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka i Systematyka Ćwiczeń w Masażu Medycznym_mag_jedn.pdf[ ]324 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka w Masażu_mag_jedn.pdf)Syllabus_Diagnostyka w Masażu_mag_jedn.pdf[ ]258 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_Dzieci_i_Niemowlat_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_Dzieci_i_Niemowlat_mag.pdf[ ]245 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_w_Chorobach_Wewnetrznych_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_w_Chorobach_Wewnetrznych_mag.pdf[ ]239 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_w_Dysfunkcjach_Narzadu_Ruchu_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_w_Dysfunkcjach_Narzadu_Ruchu_mag.pdf[ ]229 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_w_Wieku_Rozwojowym_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_Funkcjonalna_w_Wieku_Rozwojowym_mag.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_i_Organizacja_Bezpieczenstwa_i_Higieny_Pracy_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_i_Organizacja_Bezpieczenstwa_i_Higieny_Pracy_mag.pdf[ ]216 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_i_Systematyka_Cwiczen_w_Masazu_Medycznym_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_i_Systematyka_Cwiczen_w_Masazu_Medycznym_mag.pdf[ ]324 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_w_masazu_lic_dod.pdf)Syllabus_Diagnostyka_w_masazu_lic_dod.pdf[ ]289 Kb
Download this file (Syllabus_Diagnostyka_w_Masazu_mag.pdf)Syllabus_Diagnostyka_w_Masazu_mag.pdf[ ]259 Kb
Download this file (Syllabus_Dydaktyka Fizjoterapii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Dydaktyka Fizjoterapii_mag_jedn.pdf[ ]185 Kb
Download this file (Syllabus_Dydaktyka_Fizjoterapii_mag.pdf)Syllabus_Dydaktyka_Fizjoterapii_mag.pdf[ ]183 Kb
Download this file (Syllabus_Ekonomia i Systemy Ochrony Zdrowia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Ekonomia i Systemy Ochrony Zdrowia_mag_jedn.pdf[ ]251 Kb
Download this file (Syllabus_Ekonomia_i_Systemy_Ochrony_Zdrowia_mag.pdf)Syllabus_Ekonomia_i_Systemy_Ochrony_Zdrowia_mag.pdf[ ]250 Kb
Download this file (Syllabus_Etyka zawodowa.pdf)Syllabus_Etyka zawodowa.pdf[ ]256 Kb
Download this file (Syllabus_Farmakologia w Fizjoterapii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Farmakologia w Fizjoterapii_mag_jedn.pdf[ ]208 Kb
Download this file (Syllabus_Farmakologia_w_Fizjoterapii_mag.pdf)Syllabus_Farmakologia_w_Fizjoterapii_mag.pdf[ ]208 Kb
Download this file (Syllabus_Filozofia_mag.pdf)Syllabus_Filozofia_mag.pdf[ ]255 Kb
Download this file (Syllabus_Filozofia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Filozofia_mag_jedn.pdf[ ]255 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjo. klin. w reumatologii.pdf)Syllabus_Fizjo. klin. w reumatologii.pdf[ ]219 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjologia_mag.pdf)Syllabus_Fizjologia_mag.pdf[ ]301 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjologia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjologia_mag_jedn.pdf[ ]301 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoprofilaktyka i Promocja Zdrowia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoprofilaktyka i Promocja Zdrowia_mag_jedn.pdf[ ]209 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoprofilaktyka_i_Promocja_Zdrowia_mag.pdf)Syllabus_Fizjoprofilaktyka_i_Promocja_Zdrowia_mag.pdf[ ]209 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjot. klin. w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.pdf)Syllabus_Fizjot. klin. w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.pdf[ ]186 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia w Chirurgii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoterapia w Chirurgii_mag_jedn.pdf[ ]234 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia w Onkologii i Medycynie Paliatywnej_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoterapia w Onkologii i Medycynie Paliatywnej_mag_jedn.pdf[ ]166 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia w Psychiatrii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoterapia w Psychiatrii_mag_jedn.pdf[ ]240 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia ambulatoryjna.pdf)Syllabus_Fizjoterapia ambulatoryjna.pdf[ ]159 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia kliniczna w geraitrii-narząd ruchu..pdf)Syllabus_Fizjoterapia kliniczna w geraitrii-narząd ruchu..pdf[ ]251 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia kliniczna w pediatrii.pdf)Syllabus_Fizjoterapia kliniczna w pediatrii.pdf[ ]270 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii.pdf)Syllabus_Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii.pdf[ ]237 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia Ogólna.pdf)Syllabus_Fizjoterapia Ogólna.pdf[ ]321 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia w Pulmonologii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoterapia w Pulmonologii_mag_jedn.pdf[ ]322 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia w Reumatologii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoterapia w Reumatologii_mag_jedn.pdf[ ]208 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia w Wieku Rozwojowym_mag_jedn.pdf)Syllabus_Fizjoterapia w Wieku Rozwojowym_mag_jedn.pdf[ ]218 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia _w_Chirurgii_mag.pdf)Syllabus_Fizjoterapia _w_Chirurgii_mag.pdf[ ]219 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia _w_Onkologii_i_Medycynie_Paliatywnej_mag.pdf)Syllabus_Fizjoterapia _w_Onkologii_i_Medycynie_Paliatywnej_mag.pdf[ ]236 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia _w_Psychiatrii_mag.pdf)Syllabus_Fizjoterapia _w_Psychiatrii_mag.pdf[ ]240 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia_Ogolna_mag..pdf)Syllabus_Fizjoterapia_Ogolna_mag..pdf[ ]360 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia_w_Geraitrii_mag.pdf)Syllabus_Fizjoterapia_w_Geraitrii_mag.pdf[ ]256 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia_w_Ginekologii_i_Poloznictwie_mag.pdf)Syllabus_Fizjoterapia_w_Ginekologii_i_Poloznictwie_mag.pdf[ ]292 Kb
Download this file (Syllabus_Fizjoterapia_w_Kardiologii_i_Kardiochirurgii_mag.pdf)Syllabus_Fizjoterapia_w_Kardiologii_i_Kardiochirurgii_mag.pdf[ ]310 Kb
Download this file (Syllabus_Fizykoterapia.pdf)Syllabus_Fizykoterapia.pdf[ ]334 Kb
Download this file (Syllabus_Genetyka_mag_jedn.pdf)Syllabus_Genetyka_mag_jedn.pdf[ ]242 Kb
Download this file (Syllabus_Gimnastyka Korektywna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Gimnastyka Korektywna_mag_jedn.pdf[ ]241 Kb
Download this file (Syllabus_Gimnastyka_korektywna_lic_dod.pdf)Syllabus_Gimnastyka_korektywna_lic_dod.pdf[ ]242 Kb
Download this file (Syllabus_Gry i Zabawy Ruchowe_mag_jedn.pdf)Syllabus_Gry i Zabawy Ruchowe_mag_jedn.pdf[ ]237 Kb
Download this file (Syllabus_Historia Rehabilitacji_mag_jedn.pdf)Syllabus_Historia Rehabilitacji_mag_jedn.pdf[ ]227 Kb
Download this file (Syllabus_Język angielski.pdf)Syllabus_Język angielski.pdf[ ]259 Kb
Download this file (Syllabus_Język Angielski._mag_jedn.pdf)Syllabus_Język Angielski._mag_jedn.pdf[ ]224 Kb
Download this file (Syllabus_Język Migowy_mag_jedn.pdf)Syllabus_Język Migowy_mag_jedn.pdf[ ]214 Kb
Download this file (Syllabus_Kinezjologia.pdf)Syllabus_Kinezjologia.pdf[ ]247 Kb
Download this file (Syllabus_Kinezjologia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kinezjologia_mag_jedn.pdf[ ]245 Kb
Download this file (Syllabus_Kinezyterapia.pdf)Syllabus_Kinezyterapia.pdf[ ]297 Kb
Download this file (Syllabus_Kinezyterapia_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kinezyterapia_mag_jedn.pdf[ ]297 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Chirurgii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Chirurgii_mag_jedn.pdf[ ]165 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Geriatrii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Geriatrii_mag_jedn.pdf[ ]225 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Ginekologii i Położnictwie_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Ginekologii i Położnictwie_mag_jedn.pdf[ ]229 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Intensywnej Terapii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Intensywnej Terapii_mag_jedn.pdf[ ]223 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Kardiologii i Kardiochirurgii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Kardiologii i Kardiochirurgii_mag_jedn.pdf[ ]226 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Neurologii i Neurochirurgii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Neurologii i Neurochirurgii_mag_jedn.pdf[ ]227 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Onkologii i Medycynie Paliatywnej_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Onkologii i Medycynie Paliatywnej_mag_jedn.pdf[ ]226 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Ortopedii, Traumat. i Medycynie Sportowej_mag_jedn)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Ortopedii, Traumat. i Medycynie Sportowej_mag_jedn[ ]226 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Pediatri i neurologii Dziecięcej_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Pediatri i neurologii Dziecięcej_mag_jedn.pdf[ ]229 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Psychiatrii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Psychiatrii_mag_jedn.pdf[ ]167 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Pulmonologii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Pulmonologii_mag_jedn.pdf[ ]169 Kb
Download this file (Syllabus_Kliniczne Podstawy w Reumatologii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kliniczne Podstawy w Reumatologii_mag_jedn.pdf[ ]226 Kb
Download this file (Syllabus_Kształcenie Ruchowe i Metodyka Nauczania Ruchu_mag_jedn.pdf)Syllabus_Kształcenie Ruchowe i Metodyka Nauczania Ruchu_mag_jedn.pdf[ ]212 Kb
Download this file (Syllabus_Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna.pdf)Syllabus_Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna.pdf[ ]179 Kb
Download this file (Syllabus_Manualny Drenaż Limfatyczny_mag_jedn.pdf)Syllabus_Manualny Drenaż Limfatyczny_mag_jedn.pdf[ ]236 Kb
Download this file (Syllabus_Manualny_drenaz_limfatyczny_lic_dod.pdf)Syllabus_Manualny_drenaz_limfatyczny_lic_dod.pdf[ ]244 Kb
Download this file (Syllabus_Masaż Klasyczny_mag_jedn.pdf)Syllabus_Masaż Klasyczny_mag_jedn.pdf[ ]228 Kb
Download this file (Syllabus_Masaż Leczniczy_mag_jedn.pdf)Syllabus_Masaż Leczniczy_mag_jedn.pdf[ ]176 Kb
Download this file (Syllabus_Masaż Segmentarny_mag_jedn.pdf)Syllabus_Masaż Segmentarny_mag_jedn.pdf[ ]231 Kb
Download this file (Syllabus_Masaż Tensegracyjny_mag_jedn.pdf)Syllabus_Masaż Tensegracyjny_mag_jedn.pdf[ ]358 Kb
Download this file (Syllabus_Masaże Relaksacyjne_mag_jedn.pdf)Syllabus_Masaże Relaksacyjne_mag_jedn.pdf[ ]156 Kb
Download this file (Syllabus_Masaze_Relaksacyjne_lic_dod.pdf)Syllabus_Masaze_Relaksacyjne_lic_dod.pdf[ ]157 Kb
Download this file (Syllabus_Masaz_segmentarny_lic_dod.pdf)Syllabus_Masaz_segmentarny_lic_dod.pdf[ ]237 Kb
Download this file (Syllabus_Masaz_Tensegracyjny_lic_dod.pdf)Syllabus_Masaz_Tensegracyjny_lic_dod.pdf[ ]358 Kb
Download this file (Syllabus_Medycyna Fizykalna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Medycyna Fizykalna_mag_jedn.pdf[ ]313 Kb
Download this file (Syllabus_Metodologia Badań Naukowych i Statystyka_mag_jedn.pdf)Syllabus_Metodologia Badań Naukowych i Statystyka_mag_jedn.pdf[ ]209 Kb
Download this file (Syllabus_Metody Specjalne Fizjoterapii_mag_jedn.pdf)Syllabus_Metody Specjalne Fizjoterapii_mag_jedn.pdf[ ]463 Kb
Download this file (Syllabus_Metodyka Masażu Izometrycznego_mag_jedn.pdf)Syllabus_Metodyka Masażu Izometrycznego_mag_jedn.pdf[ ]364 Kb
Download this file (Syllabus_Metodyka Masażu Kosmetycznego i Profilaktycznego_mag_jedn.pdf)Syllabus_Metodyka Masażu Kosmetycznego i Profilaktycznego_mag_jedn.pdf[ ]195 Kb
Download this file (Syllabus_Metodyka Masażu Sportowego_mag_jedn.pdf)Syllabus_Metodyka Masażu Sportowego_mag_jedn.pdf[ ]364 Kb
Download this file (Syllabus_Metodyka_Masazu_Sportowego_lic_dod.pdf)Syllabus_Metodyka_Masazu_Sportowego_lic_dod.pdf[ ]366 Kb
Download this file (Syllabus_Metody_fizjoterapeutyczne_PNF_lic_do.pdf)Syllabus_Metody_fizjoterapeutyczne_PNF_lic_do.pdf[ ]401 Kb
Download this file (Syllabus_Organizacja,Planowanie i Stosowanie Masażu Leczniczego_mag_jedn.pdf)Syllabus_Organizacja,Planowanie i Stosowanie Masażu Leczniczego_mag_jedn.pdf[ ]186 Kb
Download this file (Syllabus_Patologia Ogólna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Patologia Ogólna_mag_jedn.pdf[ ]237 Kb
Download this file (Syllabus_Pedagogika (ogólna, specjalna)_mag_jedn.pdf)Syllabus_Pedagogika (ogólna, specjalna)_mag_jedn.pdf[ ]242 Kb
Download this file (Syllabus_Pedagogika.pdf)Syllabus_Pedagogika.pdf[ ]240 Kb
Download this file (Syllabus_Pierwsza Pomoc Przedmedyczna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Pierwsza Pomoc Przedmedyczna_mag_jedn.pdf[ ]216 Kb
Download this file (Syllabus_Podstawy Metody Bobath_mag_jedn.pdf)Syllabus_Podstawy Metody Bobath_mag_jedn.pdf[ ]373 Kb
Download this file (Syllabus_Podstawy Prawa_mag_jedn.pdf)Syllabus_Podstawy Prawa_mag_jedn.pdf[ ]252 Kb
Download this file (Syllabus_Podstawy_metody_Bobath_lic_dod.pdf)Syllabus_Podstawy_metody_Bobath_lic_dod.pdf[ ]481 Kb
Download this file (Syllabus_Podstawy_nauki_o_zdrowiu_lic_dod.pdf)Syllabus_Podstawy_nauki_o_zdrowiu_lic_dod.pdf[ ]208 Kb
Download this file (Syllabus_Podstawy_socjologii_lic_dod.pdf)Syllabus_Podstawy_socjologii_lic_dod.pdf[ ]209 Kb
Download this file (Syllabus_Praktyka Fizjoterapeutyczna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Praktyka Fizjoterapeutyczna_mag_jedn.pdf[ ]328 Kb
Download this file (Syllabus_Praktyka Zawodowa Fizjoterapeutyczna.pdf)Syllabus_Praktyka Zawodowa Fizjoterapeutyczna.pdf[ ]328 Kb
Download this file (Syllabus_Programowanie Rehabilitacji w Dysfunkcjach Układu Ruchu_mag_jedn.pdf)Syllabus_Programowanie Rehabilitacji w Dysfunkcjach Układu Ruchu_mag_jedn.pdf[ ]193 Kb
Download this file (Syllabus_Programowanie Rehabilitacji w w Chorobach Wewnętrznych_mag_jedn.pdf)Syllabus_Programowanie Rehabilitacji w w Chorobach Wewnętrznych_mag_jedn.pdf[ ]185 Kb
Download this file (Syllabus_Programowanie Rehabilitacji w Wieku Rozwojowym_mag_jedn.pdf)Syllabus_Programowanie Rehabilitacji w Wieku Rozwojowym_mag_jedn.pdf[ ]250 Kb
Download this file (Syllabus_Psychologia Ogólna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Psychologia Ogólna_mag_jedn.pdf[ ]157 Kb
Download this file (Syllabus_Rekreacja_osob_niepełnosprawnych_lic.pdf)Syllabus_Rekreacja_osob_niepełnosprawnych_lic.pdf[ ]272 Kb
Download this file (Syllabus_Seminarium dyplomowe.pdf)Syllabus_Seminarium dyplomowe.pdf[ ]313 Kb
Download this file (Syllabus_Seminarium Magisterskie_mag_jedn.pdf)Syllabus_Seminarium Magisterskie_mag_jedn.pdf[ ]310 Kb
Download this file (Syllabus_Socjologia Ogólna i Niepełnosprawności_mag_jedn.pdf)Syllabus_Socjologia Ogólna i Niepełnosprawności_mag_jedn.pdf[ ]274 Kb
Download this file (Syllabus_Technologia Informacyjna w Medycynie_mag_jedn.pdf)Syllabus_Technologia Informacyjna w Medycynie_mag_jedn.pdf[ ]276 Kb
Download this file (Syllabus_Technologia informacyjna.pdf)Syllabus_Technologia informacyjna.pdf[ ]283 Kb
Download this file (Syllabus_Teoria i metodyka nauczania ruchu.pdf)Syllabus_Teoria i metodyka nauczania ruchu.pdf[ ]190 Kb
Download this file (Syllabus_Terapia Manualna z Anatomia Palpacyjną Prolegomena_mag_jedn.pdf)Syllabus_Terapia Manualna z Anatomia Palpacyjną Prolegomena_mag_jedn.pdf[ ]201 Kb
Download this file (Syllabus_Terapia manualna z anatomia palpacyjną.pdf)Syllabus_Terapia manualna z anatomia palpacyjną.pdf[ ]211 Kb
Download this file (Syllabus_Terapia Manualna.pdf)Syllabus_Terapia Manualna.pdf[ ]204 Kb
Download this file (Syllabus_Terapia Manualna_mag_jedn.pdf)Syllabus_Terapia Manualna_mag_jedn.pdf[ ]204 Kb
Download this file (Syllabus_WF_cwiczenia_ogolnorozwojowe.pdf)Syllabus_WF_cwiczenia_ogolnorozwojowe.pdf[ ]183 Kb
Download this file (Syllabus_Wychowanie Fizyczne_mag_jedn.pdf)Syllabus_Wychowanie Fizyczne_mag_jedn.pdf[ ]192 Kb
Download this file (Syllabus_Zaopatrzenie ortopedyczne.pdf)Syllabus_Zaopatrzenie ortopedyczne.pdf[ ]247 Kb
Download this file (Syllabus_Zaopatrzenie Ortopedyczne_mag_jedn.pdf)Syllabus_Zaopatrzenie Ortopedyczne_mag_jedn.pdf[ ]207 Kb
Download this file (Syllabus_Zarządzanie działalnością gospodarczą.pdf)Syllabus_Zarządzanie działalnością gospodarczą.pdf[ ]202 Kb
Download this file (Syllabus_Zarządzanie i Marketing_mag_jedn.pdf)Syllabus_Zarządzanie i Marketing_mag_jedn.pdf[ ]206 Kb
Download this file (Syllabus_Zdrowie Publiczne_mag_jedn.pdf)Syllabus_Zdrowie Publiczne_mag_jedn.pdf[ ]199 Kb
Download this file (Zał. nr 2. Odniesienie efektów kierunkowych do wybranych metod dydaktycznych.p)Zał. nr 2. Odniesienie efektów kierunkowych do wybranych metod dydaktycznych.p[ ]344 Kb
Download this file (Zał. nr 1. Analiza efektów kształcenia w odniesieniu do komponentów edukacyjnyc)Zał. nr 1. Analiza efektów kształcenia w odniesieniu do komponentów edukacyjnyc[ ]62 Kb
Download this file (Zał. nr 10. Regulamin Praktyk.pdf)Zał. nr 10. Regulamin Praktyk.pdf[ ]173 Kb
Download this file (Zał. nr 12. Deklaracje liczbowe zakładów ochrony zdrowia.pdf)Zał. nr 12. Deklaracje liczbowe zakładów ochrony zdrowia.pdf[ ]254 Kb
Download this file (Zał. nr 13 A. Regulamin procesu dyplomowania licencjatów PWSM.pdf)Zał. nr 13 A. Regulamin procesu dyplomowania licencjatów PWSM.pdf[ ]541 Kb
Download this file (Zał. nr 13 B. Zasady dyplomowania - studia magisterskie - PWSM.pdf)Zał. nr 13 B. Zasady dyplomowania - studia magisterskie - PWSM.pdf[ ]502 Kb
Download this file (Zał. nr 14 B. Wykaz praconików naukowo - dydaktycznych.pdf)Zał. nr 14 B. Wykaz praconików naukowo - dydaktycznych.pdf[ ]284 Kb
Download this file (Zał. nr 14. A. Studia I stopnia. Lista wykładowców i przedmiotów w latach 2016)Zał. nr 14. A. Studia I stopnia. Lista wykładowców i przedmiotów w latach 2016[ ]164 Kb
Download this file (Zał. nr 15. Charakterystyka oceny pracy nauczycieli akademickich- 2016 - 2017.do)Zał. nr 15. Charakterystyka oceny pracy nauczycieli akademickich- 2016 - 2017.do[ ]7672 Kb
Download this file (Zał. nr 16. Zarządzenie kanclerza nr 1-2019 w sprawie dostępnej infrastruktury d)Zał. nr 16. Zarządzenie kanclerza nr 1-2019 w sprawie dostępnej infrastruktury d[ ]290 Kb
Download this file (Zał. nr 17. Porozumienia dotyczące udostępnienia dostępu do zasobów biblioteczn)Zał. nr 17. Porozumienia dotyczące udostępnienia dostępu do zasobów biblioteczn[ ]49 Kb
Download this file (Zał. nr 18. HARMONOGRAM PROCEDUR WSZJK W PWSM.pdf)Zał. nr 18. HARMONOGRAM PROCEDUR WSZJK W PWSM.pdf[ ]232 Kb
Download this file (Zał. nr 19. Skład interesariuszy zewnętrznych i ich postulaty.pdf)Zał. nr 19. Skład interesariuszy zewnętrznych i ich postulaty.pdf[ ]112 Kb
Download this file (Zał. nr 20 A. UMOWA z Montemorelos j. angielski.pdf)Zał. nr 20 A. UMOWA z Montemorelos j. angielski.pdf[ ]88 Kb
Download this file (Zał. nr 20 B. UMOWA z Montemorelos j. polski.pdf)Zał. nr 20 B. UMOWA z Montemorelos j. polski.pdf[ ]128 Kb
Download this file (Zał. nr 3. PLAN STUDIÓW ST. 2016 -2019 (1).xls)Zał. nr 3. PLAN STUDIÓW ST. 2016 -2019 (1).xls[ ]51 Kb
Download this file (Zał. nr 4. PLAN STUDIÓW NS. 2016-2019.xls)Zał. nr 4. PLAN STUDIÓW NS. 2016-2019.xls[ ]49 Kb
Download this file (Zał. nr 5. PRZEDMIOTY_DO_WYB._ST i NS 2016-17--2018-2019.xls)Zał. nr 5. PRZEDMIOTY_DO_WYB._ST i NS 2016-17--2018-2019.xls[ ]71 Kb
Download this file (Zał. nr 6. Plan studiów w cyklu kształcenia 2018_2019 - 2022_2023.xls)Zał. nr 6. Plan studiów w cyklu kształcenia 2018_2019 - 2022_2023.xls[ ]90 Kb
Download this file (Zał. nr 7. Wewnętrzny system Zapewnienia Jakości Kształcenia.pdf)Zał. nr 7. Wewnętrzny system Zapewnienia Jakości Kształcenia.pdf[ ]1266 Kb
Download this file (Zał. nr 8. Sylabus Praktyk Zawodowych - licencjaci.pdf)Zał. nr 8. Sylabus Praktyk Zawodowych - licencjaci.pdf[ ]357 Kb
Download this file (Zał. nr 9. Dzienniczek praktyk.pdf)Zał. nr 9. Dzienniczek praktyk.pdf[ ]1096 Kb