Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

 

 PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA 

w Podkowie Leśnej

została Laureatem Konkursu:

"UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2015"

Tytuł jest przyznany za najwyższe standardy edukacyjne

 

 Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna 

dostała nominację do tytułu:


„POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI”

 
pod patronatem:
 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki.
Nominacja za działania edukacyjne i naukowe w zakresie:
 - Fizjoterapii
 -  Medycyny Osteopatycznej
na poziomie Szkolnictwa Wyższego.
Celem programu jest nagrodzenie instytucji naukowych, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową. Nominacje do tego prestiżowego konkursu uzyskują wiodące instytucje naukowe, prowadzące szeroką działalność naukową
i rozwojową. Przyznanie nominacji do nagrody jest docenieniem sukcesów w zakresie edukacji na poziomie wyższym Fizjoterapii i Medycyny Osteopatycznej – nowego kierunku medycznego w Polsce i badań naukowych w tym zakresie.

 

 Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

  

 

 

Rozpoczynamy rekrutację na Studia Medycyny Osteopatycznej na rok akademicki 2018/2019

 

Jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią Wyższą - nie kursem 4 czy 5 letnim/ nauczającą Osteopatii  na 3 letnich Podyplomowych Studiach Medycyny Osteopatycznej.
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna - posiada wpis w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( nasz wpis jest pod nr 347).

 

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom D.O. , Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz 86 międzynarodowych punktów ECTS.

 Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

 

 

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Medycyny Osteopatycznej 

  Dyplom OSTEOPATII 6 sem.jpg  

str 34 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

str 56 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

str 78 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

 

 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzą wykładowcy osteopatii D.O. szkoleni przez największe Szkoły Osteopatii w Europie.

- The British School of Osteopathy,

- European School of Osteopathy,

- Osteopathie Schule Deutschland,

- Sutherland College of Osteopathic Medecine.


Na Studiach Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej PWSM nauczamy osteopatii
w oparciu o zróżnicowane programy powyższych szkół osteopatii.
Nasz program zawiera również naukę Neuromobilizacji i Fascial Distortion Model (FDM).

 

 

NASZA OFERTA I ATUTY  

 1. Proponujemy naukę medycyny osteopatycznej na Wyższej Uczelni Medycznej
 2. Studenci osteopatii i fizjoterapii naszej Uczelni korzystają z wiedzy i doświadczenia  kadry naukowej profesorów i doktorów nauk medycznych
 3. Program nauczania na studiach osteopatii PWSM oparty jest o najlepsze wzorce programowe szkół osteopatii z Anglii
 4. Studentom 3 roku osteopatii zapewniamy praktykę z pacjentami Centrum Rehabilitacji Medycznej przy Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej
 5. Prowadzimy badania naukowe nad mechanizmami fizjologicznymi i skutecznością działania osteopatycznych technik leczniczych
 6. W naszym Uczelnianym Kole Naukowym Fizjoterapii i Osteopatii studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych i prezentować swoje osiągnięcia na kongresach
 7. Studia Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata w wymiarze 1500 godzin kontaktowych i 650 godzin niekontaktowych (86 punktów ECTS), rocznie - 42 zjazdy w niedziele
 8. Każdy absolwent po zdaniu egzaminów końcowych i obronie pracy dyplomowej dostaje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej

 

 

 

 

Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.


"Archiwum z minionych lat"

Rok akademicki 2013/2014 - obecnie już absolwenci 2016

semestr I

Pierwsze zajęcia z propedeutyki i deontologii osteopatycznej.

Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej. 

 

Na kolejnych zajęciach odbyły się ćwiczenia badania kości krzyżowej. Było o czym myśleć ( jak na pierwszym zdjęciu:) ), ponieważ należy umieć zdiagnozować cztery dysfunkcje fizjologiczne kości krzyżowej i aż sześć patologicznych. Na drugim semestrze omawiane będą techniki lecznicze zdiagnozowanych dysfunkcji. Na zajęciach osteopatii visceralnej omówiony będzie wpływ dysfunkcji kości krzyżowej na ustawienie esicy, kątnicy i napięcie krezki jelita cienkiego.


Na drugim zdjęciu Reprezentacja Studiów Podyplomowych Medycyny Osteo- 
patycznej mocno uszczuplona, ale za to jaka !!! :)

 

Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.Witamy na stronach Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

 

 

PROGRAM NAUCZANIA

 

Semestr I                                                                  

 1. Propedeutyka  i deontologia   osteopatyczna  
 2. Badanie i diagnostyka  osteopatyczana - GOE (General  Osteopathic Examination)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT(General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment) - LVHA  - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)                                                                                                                                                                 

Semestr II                                                                    

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT (high velocity thrust) /HVlA  
  - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)                                          
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET (Muscle energy technique)
  (ICD-9 nr 93.64)                                                      
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  powięziowe (Myofascial technique)
  (ICD-9 nr 93.67)                                          
 4. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT (Balanced ligamentous tension)
  (ICD-9 nr 93.65)                                                       
 5. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne( Functional technique)
  (ICD-9 nr 93.65)                                                                                                                                                                                        

Semestr III                                                      

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Chapman’s reflexes (ICD-9 nr 93.67)                      
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques (ICD-9 nr 93.67)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67)                                
 4. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Jones’a (ICD-9 nr 93.67)                                                                                                                                                                              

Semestr IV

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranialne (ICD-9 nr 93.67)
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique)/HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – wisceralne (ICD-9 nr 93.67)                                                                                                                                          

Semestr V                                                                 

 1. Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii                
 2. Osteopatia kliniczna w reumatologii                                    
 3. Osteopatia kliniczna w neurologii                                        
 4. Osteopatia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych            
 5. Osteopatia kliniczna w pediatrii                                        
 6. Osteopatia kliniczna w ginekologii i położnictwie             
 7. Osteopatia kliniczna w kardiologii                                      
 8. Osteopatia kliniczna w pulmonologii                                  
 9. Osteopatia kliniczna w geriatrii                                          

Semestr VI

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Badanie, diagnostyka i leczenie osteopatyczne wybranych chorób i dysfunkcji somatycznych  - ćwiczenia kliniczne na pacjentach               

 

Szanowni Państwo,  

Osteopatia jest zawodem medycznym w ramach którego wykonuje się leczenie osteopatyczne u pacjentów z dysfunkcją somatyczną sklasyfikowaną jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod nr. M99. - zaburzenia biomechaniczne: mięśniowo - szkieletowe, nerwowo - mięśniowe, sercowo – naczyniowe, narządów wewnętrznych i oddechowych.

Osteopata stosuje metody diagnostyki strukturalnej, funkcjonalnej, obrazowej oraz prowadzi leczenie osteopatyczne, stosując zabiegi terapeutyczne sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6.

W USA zawód osteopaty ma najwyższą rangę, gdzie po 4 letnich studiach medycznych uzyskuje się tytuł D.O. - Doktora Osteopatii.

Nauczanie osteopatii w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medysznej do tej pory odbywało się na poziomie kursów i szkoleń 
4 i 5 letnich. W roku akademickim 2013/2014 w Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej rozpoczęliśmy nauczanie zawodu osteopaty na pierwszych w Polsce niepublicznych 3-letnich studiach podyplomowych medycyny osteopatycznej w wymiarze 1500 godzin kontaktowych (42 zjazdy w niedziele w roku) i 650 godzin niekontaktowych nauczania zawodowego (zgodnie z wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wg Procesu Bolońskiego).

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna jest uczelnią niepubliczną o prawach uczelni publicznej i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do nauczania w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna ma prawo do nauczania w wyżej wymienionych obszarach od 2008 roku (zgodnie z Polską ramą edukacyjną), stworzyła autorski program kształcenia Medycyny Osteopatycznej w oparciu o efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji w obszarze nauk medycznych (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dz. U. z dnia 24 listopada 2011r.)

W oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, paragraf  2.  pkt  2. zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności po nr. 323010 i na tej  podstawie Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna dokonuje nauczania zawodowego w tym zakresie.


 Na Studia Medycyny Osteopatycznej przyjmujemy:

 • lekarzy medycyny
 • magistrów fizjoterapii
 • magistrów rehabilitacji ruchowej
 • studentów wydziału lekarskiego
 • licencjatów fizjoterapii
 • studentów fizjoterapii

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna zapewnia również możliwość  jednoczesnej nauki  osteopatii i fizjoterapii. Fizjoterapia w systemie Indywidualnego Toku Studiów ITS  - studia stacjonarne a osteopatia w formie kursu. Po zdanych egzaminach i obronie pracy licencjackiej z fizjoterapii absolwent może podejść do egzaminów na studiach podyplomowych medycyny osteopatycznej. Po zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu materiału studiów podyplomowych medycyny osteopatycznej i obronie pracy dyplomowej student otrzyma Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.


OPŁATY ZA STUDIA MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

Opłata wpisowa - 500 PLN

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na liście studentów.
W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na studia  lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości. Po zakwalifikowaniu kandydata na studia opłata wpisowa jest gwarancją  miejsca na liście studentów. Rezygnacja ze studiów lub nie dokonanie opłaty za studia powoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz szkoły. Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty czesnego za studia.

Miesięczna rata za studia – 950 PLN (11400 PLN za każdy rok nauki).
Jednorazowa wpłata 10 % zniżki – 10260 PLN za każdy rok nauki

Całkowity koszt studiów 3-letnich (1500 godzin) - 34200 PLN
(lub 30780 PLN przy corocznych wpłatach ze zniżką 10%)

Opłata za jednoczesne studia fizjoterapii i kurs medycyny osteopatycznej - 10% zniżki

Roczna opłata czesnego za studia  obejmuje 42 zjazdy w niedzielę, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy na koniec każdego semestru + obrona pracy dyplomowej). Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 20.00. W trakcie zajęć są 4 przerwy 15-minutowe i jedna przerwa godzinna  - obiadowa.  Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studentów od uregulowania czesnego  w pełnej wysokości raty miesięcznej bądź rocznej.

Opłata czesnego za studia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wpłatę miesięcznej  raty lub jednorazowo cała opłatę roczną (z 10% zniżką)  dokonujemy do 5 dnia wcześniejszego miesiąca poprzedzające naukę. (Pierwszą wpłatę miesięcznej raty lub całą opłatę roczną z 10% zniżką należy wpłacić do 5 września) Na pierwszy rok przyjmujemy tylko 18 studentów.
O miejscu na liście studentów decyduje kolejność wpłaty wpisowej.

 

Opłatę wpisową i czesne za studia Medycyny Osteopatycznej należy dokonać na rachunek:

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna
Studia Medycyny Osteopatycznej

12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

 

 

Informacji o Wydziale Medycyny Osteopatycznej udzielamy telefonicznie:

Dziekanat Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej tel. (22) 243 88 25, (22) 758 90 51