Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

 

 WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA 

w Podkowie Leśnej

Wydział Medycyny Osteopatycznej

Wydział Fizjoterapii

została

Laureatem Konkursu:

"UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2015"

Tytuł jest przyznany za najwyższe standardy edukacyjne

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Fizjoterapii 

i Wydział Medycyny Osteopatycznej dostała nominację
do tytułu:


„POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI”

 
pod patronatem:
 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki.
Nominacja za działania edukacyjne i naukowe w zakresie:
 - Fizjoterapii
 -  Medycyny Osteopatycznej
na poziomie Szkolnictwa Wyższego.
Celem programu jest nagrodzenie instytucji naukowych, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową. Nominacje do tego prestiżowego konkursu uzyskują wiodące instytucje naukowe, prowadzące szeroką działalność naukową
i rozwojową. Przyznanie nominacji do nagrody jest docenieniem sukcesów w zakresie edukacji na poziomie wyższym Fizjoterapii i Medycyny Osteopatycznej – nowego kierunku medycznego w Polsce i badań naukowych w tym zakresie.

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

  

 

 WYDZIAŁ MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

Rozpoczynamy rekrutację na I rok Studiów Medycyny Osteopatycznej na rok akademicki 2018/2019

Zapraszamy na dni otwarte na każdych zajęciach II i III roku Medycyny Osteopatycznej.

(po wcześniejszym umówieniu się w Dziekanacie)

Jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią Wyższą !!! 
/nie kursem 4 czy 5 letnim/ nauczającą Osteopatii  na 3 letnich Podyplomowych Studiach Medycyny Osteopatycznej - 1500 godzin
Tylko Uczelnie Wyższe - studia  posiadają wpis w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( nasz wpis jest pod nr 347).

Jeżeli chcecie  Państwo uczyć się według programu zatwierdzonego
i kontrolowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz być prawdziwymi studentami (a nie kursantami), posiadającymi indeks, legitymację studencką, Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej i otrzymać międzynarodowe punkty ECTS zapraszamy na Wydział Medycyny Osteopatycznej PWSM.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom D.O. , Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz 86 międzynarodowych punktów ECTS.

 

JESTEŚMY JEDYNĄ W POLSCE UCZELNIĄ WYŻSZĄ  NAUCZAJĄCĄ OSTEOPATII  NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

(szkoły wyższe  - studia, muszą posiadać wpis w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - nasz nr 347)

 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzą wykładowcy osteopatii D.O. szkoleni przez największe Szkoły Osteopatii w Europie!!!

- The British School of Osteopathy,

- European School of Osteopathy,

- Osteopathie Schule Deutschland,

- Sutherland College of Osteopathic Medecine.


Na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM nauczamy osteopatii
w oparciu o zróżnicowane programy powyższych szkół osteopatii.
Nasz program zawiera również naukę Neuromobilizacji i Fascial Distortion Model (FDM).

 

Nasz Dyplom D.O.

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

 

Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym realizujemy program 1500 godzin w 3 lata wraz z praktykami klinicznymi na 6 semestrze.

 

Prowadzimy i publikujemy badania naukowe z zakresu Medycyny Osteopatycznej.

 

Jako jedyni w Polsce wydajemy Państwowe Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Medycyny Osteopatycznej    Dyplom OSTEOPATII 6 sem.jpg   str 34 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

 

str 56 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg    str 78 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

 

 

Jesteśmy Szkołą Wyższą dlatego też nasi studenci otrzymują indeksy.

 

 

Indeksy - Wydział Medycyny OsteopatycznejIndeksy - Wydział Medycyny Osteopatycznej - wpisy

 

 

NASZA OFERTA I ATUTY

 

 1. Proponujemy naukę medycyny osteopatycznej na Wyższej Uczelni Medycznej
 2. Studenci osteopatii i fizjoterapii naszej Uczelni korzystają z wiedzy i doświadczenia  kadry naukowej profesorów i doktorów nauk medycznych
 3. Program nauczania na studiach osteopatii PWSM oparty jest o najlepsze wzorce programowe szkół osteopatii z Anglii
 4. Studentom 3 roku osteopatii zapewniamy praktykę z pacjentami Centrum Rehabilitacji Medycznej przy Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej
 5. Prowadzimy badania naukowe nad mechanizmami fizjologicznymi i skutecznością działania osteopatycznych technik leczniczych
 6. W naszym Uczelnianym Kole Naukowym Fizjoterapii i Osteopatii studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych i prezentować swoje osiągnięcia na kongresach
 7. Przebieg studiów  potwierdzany jest zaliczeniami i egzaminami wpisywanymi do indeksu
 8. Studia Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata w wymiarze 1500 godzin kontaktowych i 650 godzin niekontaktowych (86 punktów ECTS), rocznie - 42 zjazdy w niedziele
 9. Każdy absolwent po zdaniu egzaminów końcowych i obronie pracy dyplomowej dostaje państwowe Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej

 

 

 

Wydział Medycyny Osteopatycznej PWSM

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

Dziekan

dr n. med. Michał Dwornik D.O. - Notka Biograficzna

 

 

 

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

 lek. med. Piotr Godek D.O. - Notka Biograficzna

  

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O. D.C. (Diploma of Chiropractic)

 

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

dr Łukasz Czubaszewski D.O. - Notka biograficzna

 

 

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej! 

mgr Paweł Karczewski D.O. Notka Biograficzna

 

 

 

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

mgr Piotr Szałański D.O. - Notka Biograficzna 

 

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

mgr Łukasz Gąsior D.O. - Notka Biograficzna

 

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

mgr Jakub Górnicki D.O. - Notka Biograficzna

 

 


 Jan Jaśkowski Wydział Medycyny Osteopatycznej PWSM

 mgr Jan Jaśkowski D.O. - Notka Biograficzna

 

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

mgr Aleksander Kłosiewicz D.O. - Notka Biograficzna

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

mgr Andrzej Pastor D.O. - Notka Biograficzna

 

 

 

 Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

mgr Aneta Szczepańska D.O.  - Notka Biograficzna

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!


Zajęcia na Wydziale Medycyny Osteopatycznej

Rok akademicki 2013/2014 - obecnie już absolwenci 2016

semestr I

Na pierwszych zajęciach z  propedeutyki i deontologii osteopatycznej na Wydziale Medycyny Osteopatycznej

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej! 

 

Na kolejnych zajęciach odbyły się ćwiczenia badania kości krzyżowej. Było o czym myśleć ( jak na pierwszym zdjęciu:) ), ponieważ należy umieć zdiagnozować cztery dysfunkcje fizjologiczne kości krzyżowej i aż sześć patologicznych. Na drugim semestrze omawiane będą techniki lecznicze zdiagnozowanych dysfunkcji. Na zajęciach osteopatii visceralnej omówiony będzie wpływ dysfunkcji kości krzyżowej na ustawienie esicy, kątnicy i napięcie krezki jelita cienkiego.
Na drugim zdjęciu Reprezentacja Wydziału Medycyny Osteopatycznej
mocno uszczuplona, ale za to jaka !!! :)

 

Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!Witamy na stronach Wydziału Medycyny Osteopatycznej!

 

 

PROGRAM NAUCZANIA

WYDZIAŁ MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA

 

Semestr I                                                                  

 1. Propedeutyka  i deontologia   osteopatyczna  
 2. Badanie i diagnostyka  osteopatyczana - GOE (General  Osteopathic Examination)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT(General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment) - LVHA  - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)                                                                                                                                                                 

Semestr II                                                                    

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT (high velocity thrust) /HVlA  
  - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)                                          
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET (Muscle energy technique)
  (ICD-9 nr 93.64)                                                      
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  powięziowe (Myofascial technique)
  (ICD-9 nr 93.67)                                          
 4. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT (Balanced ligamentous tension)
  (ICD-9 nr 93.65)                                                       
 5. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne( Functional technique)
  (ICD-9 nr 93.65)                                                                                                                                                                                        

Semestr III                                                      

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Chapman’s reflexes (ICD-9 nr 93.67)                      
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques (ICD-9 nr 93.67)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67)                                
 4. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Jones’a (ICD-9 nr 93.67)                                                                                                                                                                              

Semestr IV

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranialne (ICD-9 nr 93.67)
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique)/HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – wisceralne (ICD-9 nr 93.67)                                                                                                                                          

Semestr V                                                                 

 1. Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii                
 2. Osteopatia kliniczna w reumatologii                                    
 3. Osteopatia kliniczna w neurologii                                        
 4. Osteopatia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych            
 5. Osteopatia kliniczna w pediatrii                                        
 6. Osteopatia kliniczna w ginekologii i położnictwie             
 7. Osteopatia kliniczna w kardiologii                                      
 8. Osteopatia kliniczna w pulmonologii                                  
 9. Osteopatia kliniczna w geriatrii                                          

Semestr VI

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Badanie, diagnostyka i leczenie osteopatyczne wybranych chorób i dysfunkcji somatycznych  - ćwiczenia kliniczne na pacjentach               

 

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.19)

A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM 

16 . Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99) Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures

 93. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne - Physical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures

            93.6     Leczenie osteopatyczne  - Osteopathic manipulative treatment

            93.61   Leczenie osteopatyczne - uruchomienie pacjenta - Osteopathic manipulative
                       treatment for general mobilization

            93.62   Leczenie osteopatyczne - duża szybkość/ mała amplituda - Osteopathic
                        manipulative treatment using high- velocity, low-amplitude forces

            93.63   Leczenie osteopatyczne - mała szybkość/ duża amplituda - Osteopathic

                        manipulative treatment using low- velocity, high-amplitude forces

            93.64   Leczenie osteopatyczne - siła izotoniczna/ izometryczna - Osteopathic

                        manipulative treatment using isotonic, isometric forces

            93.65   Leczenie osteopatyczne - siła pośrednia - Osteopathic manipulative treatment

                        using indirect forces

            93.66   Leczenie osteopatyczne poruszenie płynów – tkankowych - Osteopathic
                        manipulative treatment to move tissue fluids  - Pompa limfatyczna

            93.67   Leczenie osteopatyczne - inneOther specified osteopathic manipulative
                        treatment

 

Szanowni Państwo,  

PWSM z Wydziałami Fizjoterapii i Medycyny Osteopatycznej jest Szkołą Niepubliczną z uprawnieniami Szkoły Państwowej i obowiązuje nas nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym. Dlatego też o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie nauk medycznych, zgodnie z powyższą ustawą, może ubiegać się każda osoba, która ma już wykształcenie medyczne i prawo do wykonywania zawodu medycznego.

Zapraszamy lekarzy i  fizjoterapeutów (również studentów) do podjęcia nauki Medycyny Osteopatycznej !!!

Osteopatia jest zawodem medycznym w ramach którego wykonuje się leczenie osteopatyczne u pacjentów z dysfunkcją somatyczną sklasyfikowaną jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod nr. M99. - zaburzenia biomechaniczne: mięśniowo - szkieletowe, nerwowo - mięśniowe, sercowo – naczyniowe, narządów wewnętrznych i oddechowych.

Osteopata stosuje metody diagnostyki strukturalnej, funkcjonalnej, obrazowej oraz prowadzi leczenie osteopatyczne, stosując zabiegi terapeutyczne sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6.

W USA zawód osteopaty ma najwyższą rangę, gdzie po 4 letnich studiach medycznych uzyskuje się tytuł D.O. - Doktora Osteopatii.

Nauczanie osteopatii w Polsce do tej pory odbywało się na poziomie kursów i szkoleń 
4 i 5 letnich. W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Medycyny Osteopatycznej Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej rozpoczęliśmy nauczanie zawodu osteopaty na pierwszych w Polsce niepublicznych 3-letnich studiach podyplomowych medycyny osteopatycznej w wymiarze 1500 godzin kontaktowych (42 zjazdy w niedziele w roku) i 650 godzin niekontaktowych nauczania zawodowego (zgodnie z wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wg Procesu Bolońskiego).

Nasi Studenci otrzymują indeksy oraz państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej po ukończeniu nauki i zdanych egzaminach końcowych. Wraz z dyplomem absolwenci uzyskują  potwierdzenie otrzymania 86 punktów ECTS – European Credit Transfer System. Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna jest Szkołą niepubliczną o prawach szkoły publicznej i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do nauczania w obszarze nauk medycznych.

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Medycyny Osteopatycznej mając prawa do nauczania w obszarze nauk medycznych od 2008 roku ( na podstawie zezwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2008 r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego -  Dz. U. z dnia 15 listopada 2011r.), stworzyła autorski program kształcenia Medycyny Osteopatycznej w oparciu o efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji w obszarze nauk medycznych (zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dz. U. z dnia 24 listopada 2011r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, paragraf  2.  pkt  2. zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności po nr. 323010 i na tej  podstawie Wydział Medycyny Osteopatycznej Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej dokonuje nauczania zawodowego w tym zakresie.

Serdecznie zapraszam do podjęcia nauki Medycyny Osteopatycznej!

dr n. med. Michał Dwornik D. O.

Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej PWSM


 Na Studia Medycyny Osteopatycznej przyjmujemy:

 • lekarzy medycyny
 • magistrów fizjoterapii
 • magistrów rehabilitacji ruchowej
 • studentów wydziału lekarskiego
 • licencjatów fizjoterapii
 • studentów fizjoterapii

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna zapewnia również możliwość  jednoczesnej nauki  osteopatii i fizjoterapii. Fizjoterapia w systemie Indywidualnego Toku Studiów ITS  - studia stacjonarne a osteopatia w formie kursu. Po zdanych egzaminach i obronie pracy licencjackiej z fizjoterapii absolwent może podejść do egzaminów na studiach podyplomowych medycyny osteopatycznej. Po zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu materiału studiów podyplomowych medycyny osteopatycznej i obronie pracy dyplomowej student otrzyma państwowe Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.


OPŁATY ZA STUDIA MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

Opłata wpisowa - 500 PLN

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na liście studentów.
W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na studia  lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości. Po zakwalifikowaniu kandydata na studia opłata wpisowa jest gwarancją  miejsca na liście studentów. Rezygnacja ze studiów lub nie dokonanie opłaty za studia powoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz szkoły. Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty czesnego za studia.

Miesięczna rata za studia – 950 PLN (11400 PLN za każdy rok nauki).
Jednorazowa wpłata 10 % zniżki – 10260 PLN za każdy rok nauki

Całkowity koszt studiów 3-letnich (1500 godzin) - 34200 PLN
(lub 30780 PLN przy corocznych wpłatach ze zniżką 10%)

Opłata za jednoczesne studia fizjoterapii i kurs medycyny osteopatycznej - 10% zniżki

Roczna opłata czesnego za studia  obejmuje 42 zjazdy w niedzielę, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy na koniec każdego semestru + obrona pracy dyplomowej). Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 20.00. W trakcie zajęć są 4 przerwy 15-minutowe i jedna przerwa godzinna  - obiadowa.  Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studentów od uregulowania czesnego  w pełnej wysokości raty miesięcznej bądź rocznej.

Opłata czesnego za studia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wpłatę miesięcznej  raty lub jednorazowo cała opłatę roczną (z 10% zniżką)  dokonujemy do 5 dnia wcześniejszego miesiąca poprzedzające naukę. (Pierwszą wpłatę miesięcznej raty lub całą opłatę roczną z 10% zniżką należy wpłacić do 5 września) Na pierwszy rok przyjmujemy tylko 18 studentów.
O miejscu na liście studentów decyduje kolejność wpłaty wpisowej.

 

Opłatę wpisową i czesne za studia Medycyny Osteopatycznej należy dokonać na rachunek:

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna
Wydział Medycyny Osteopatycznej

12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

 

 

Informacji o Wydziale Medycyny Osteopatycznej udzielamy telefonicznie:

Dziekanat Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej tel. (22) 243 88 25, (22) 758 90 51

lub

Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii dr n. med. Michał Dwornik D.O.
tel. 505 045 790, email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.