Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Fizjoterapii i Rehabilitacji

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

w roku akademickim 2020/2021 prowadzi:

 5-letnie jednolite studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii

2-semestralne Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko oferuje kształcenie w zakresie fizjoterapii od października 2008 r. Od 2018 roku kolejne roczniki są  kształcone wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Absolwenci studiów magisterskich są w pełni samodzielni i dokonują zarówno diagnozowania pacjentów jak również realizują programowanie usprawnienia i pełny proces leczenia w zakresie rehabilitacji.

Fizjoterapia jest cenionym kierunkiem medycznym i bardzo skutecznym w terapii pacjentów, daje wiele satysfakcji zawodowej, osoby lubiące pracę z ludźmi z pewnością zrealizują swoje oczekiwania w tym zawodzie.

Nasza Uczelnia kształci na wysokim poziomie, który gwarantują najlepsi wykładowcy o wieloletnim doświadczeniu i stażu akademickim  z najlepszych ośrodków akademickich. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (weekendowym – 3 weekendy w miesiącu).

Wyróżniającą cechą PWSM są zajęcia praktyczne, których jest około 35 % w programie studiów. Są one realizowane m. in. w Centrum Rehabilitacji Medycznej Uczelni, w klubach sportowych (również) dla osób z niepełnosprawnością, a także w klinikach, instytutach medycznych oraz w szpitalach. Na V roku studenci realizują wyłącznie praktykę zawodową i finalizują pisanie pracy magisterskiej

Absolwenci naszej Uczelni mogą pracować nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale także we własnych prywatnych gabinetach fizjoterapii, osteopatii, terapii manualnej, gabinetach odnowy biologicznej, zakładach pracy chronionej, uzdrowiskach, gabinetach masażu leczniczego, domach opieki społecznej i wielu innych. Na starannie wyedukowanych fizjoterapeutów i osteopatów czekają stanowiska pracy w najlepszych placówkach medycznych w Polsce i Europie.

W Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej rozpoczęto, w roku akademickim 2013/2014,  naukę w zakresie osteopatii na pierwszych w Polsce niepublicznych 3-letnich studiach podyplomowych medycyny osteopatycznej w wymiarze 1500 godzin kontaktowych i 650 godzin niekontaktowych (zgodnie  z wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wg Procesu Bolońskiego).

W roku 2020/2021 rozpoczynamy dwusemestralne studia podyplomowe dla osteopatów – którzy ukończyli różne formy nauki osteopatii a są zainteresowani posiadaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej (na wyższej uczelni medycznej) na Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej. Kluczową tematyką studiów będą zagadnienia diagnozowania i programowania leczenia.

W programie studiów fizjoterapii zaplanowaliśmy również kształcenie specjalistów masażu. Nauka obejmuje masaż leczniczy, klasyczny, sportowy, relaksacyjny, tensegracyjny, segmentarny oraz manualny drenaż limfatyczny. Posiadanie gruntownie opanowanej sztuki masażu jest niezwykle pomocne np. w rehabilitacji niemowląt i dzieci, oraz warunkuje pracę w klubach sportowych… i uczestnictwo w wyjazdach na zawody międzynarodowe. Nasi studenci chętnie przystępują do państwowego egzaminu z masażu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – mieszczącą się w Uczelni – i zdobywają dyplom masażysty oraz suplement do dyplomu, w języku polskim i angielskim, który upoważnia do pracy w całej Unii Europejskiej, w zawodzie wykwalifikowanego masażysty.

Jako jedyna uczelnia w województwie mazowieckim oferujemy naukę w unikalnej i przyjaznej atmosferze, którą tworzą studenci, pracownicy szkoły i piękne parkowe otoczenie miasta ogrodu Podkowy Leśnej.

Warto dodać, że Podkowa Leśna jest tak doskonale skomunikowana nawet z odległymi miastami Mazowsza, że nasi studenci dojeżdżają w godzinę z minutami m.in.: z Radomia, Ciechanowa, Siedlec, Łukowa.

Jeżeli interesujesz się realizowanym programem kształcenia w naszej Uczelni w roku 2020/2021 i chcesz rozwijać się zawodowo a także naukowo, zapraszamy do odwiedzenia uczelni lub rozmowy telefonicznej, lub kontaktu e-mailowego.

 

Rektor PWSM
Zdzisław Ples

baner_v1.3.png