Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 715

Aktualności

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE: PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA COVID-19 WŚRÓD CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PWSM:

 Aktualności

Aktualności

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

 w Podkowie Leśnej

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

 

 

 UCHWAŁA  NR 7/2018

Senatu Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej

z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie:  zasad rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 na kierunek fizjoterapia

 

Na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  -   oraz Statutu Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej art. 54 i 55 uchwala się zasady naboru na kierunek fizjoterapia, na jednolite studia magisterskie w Podkowiańskiej Wyższej szkole Medycznej w roku akademickim 2019/2020 .

 

Przyjęcia na studia regulują ogólnokrajowe normy przyjmowania kandydatów do szkół wyższych. Głównymi warunkami studiowania w Uczelni jest posiadanie świadectwa maturalnego oraz zaświadczenia lekarskiego – wydanego przez lekarz medycyny pracy  - o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku. Kandydaci legitymując się ukończeniem klas licealnych o profilu biologiczno – chemicznym przyjmowani są na preferencyjnych warunkach. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia.  Wstęp na studia jest wolny. Nabór rozpoczyna się  z dniem 1 czerwca. Limity miejsc ustala rektor w wysokości 40 zakwalifikowanych osób. Zasady i wyniki rekrutacji zostają podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Uczelni. W skład komisji weryfikacyjnej zostają powołani:                                                                                                                                                     -  dr Izabela Górska - Jankowska,

-   mgr Wojciech Kłudkiewicz,

            -   Przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Podpis – Zdzisław Ples /Rektor/

 

Praktyki w Ministerstwie Zdrowia

 

Stwórz Strefę Masażu na ORLEN Warsaw Marathon

 

Warsztaty organizowane przez WUP w Warszawie