Opłaty

Wpisowe:

Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od terminu składania dokumentów.

do 30 czerwca  - 0 zł
0d 1 lipca  do 31 sierpni - 150 zł
od 1 września - 200 zł

Wpłaty wpisowego należy dokonać przy składaniu dokumentów. Opłata ta jest bezzwrotna.

 

Czesne dla studentów studiów studiów magisterskich:

Fizjoterapia

Czesne
za rok studiów*

Czesne
2 równe raty**

Czesne 
10 równych rat***

Studia stacjonarne

6 200 zł 

3 200 zł 

650 zł

 
*opłata jednorazowa wniesiona do 15 września każdego roku.

**płatne w terminach:

I rata do 15 września
II rata do 15 stycznia

***płatne do 15 każdego miesiąca od września do czerwca włącznie

W okresie nauki studenta nie planuje się zmian w opłatach czesnego

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Przelew musi zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Nr albumu (w przypadku gdy student go posiada)
  • Określenie opłaty - wpisowe/czesne, oraz opis - semestr, rata