Opłaty

Wpisowe:

Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od terminu składania dokumentów.

do 30 czerwca  - 150 zł
0d 1 lipca  do 31 sierpni - 200 zł
od 1 września - 300 zł

Wpłaty wpisowego należy dokonać przy składaniu dokumentów. Opłata ta jest bezzwrotna.

 

Czesne dla studentów studiów I stopnia:

Fizjoterapia

Czesne
za rok studiów*

Czesne
2 równe raty**

Czesne
4 równe raty***

Czesne 
10 równych rat****

Studia stacjonarne

5 300 zł 

2 700 zł 

1375 zł

560 zł

Studia niestacjonarne

5 100 zł 

2 600 zł 

1325 zł

540 zł

 
*opłata jednorazowa wniesiona do 15 września 2017 r.

**płatne w terminach:

I rata do 15 września
II rata do 15 stycznia

***płatne w terminach:

I rata do 15 września
II rata do 15 grudnia
III rata do 15 lutego
IV rata do 15 maja

****płatne do 15 każdego miesiąca od września do czerwca włącznie

W okresie nauki studenta nie planuje się zmian w opłatach czesnego

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Przelew musi zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Nr albumu (w przypadku gdy student go posiada)
  • Określenie opłaty - wpisowe/czesne, oraz opis - semestr, rata
  • Określenie trybu studiów - stacjonarne/niestacjonarne