Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 509

Monitoring losów absolwentów

Badanie losów absolwentów jest jedną z metod oceny i weryfikowania efektów kształcenia w odniesienie do wymogów rynku pracy.
Celem badania losów absolwentów jest uzyskanie informacji na temat dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej absolwentów, tak aby w jak najlepszy sposób dostosować ofertę edukacyjną do wymogów stawianym absolwentom przez rynek pracy.
W początkowym zakresie monitorowania losów absolwentów była brana pod uwagę, głównie dbałość o jakość kształcenia rozumiana jako modyfikacja programów lub metod kształcenia. I dostosowanie tym samym kierunków kształcenia, kursów specjalistycznych do zapotrzebowań rynku. Obecnie są to badania systemowe, obejmujące coraz więcej uczelni.
W PWSM przy Biurze Karier prowadzimy kompleksowe badania losów zawodowych absolwentów od 2011 roku. Badania są prowadzone około 6 miesięcy po obronie dyplomu i ponownie będziemy badać po kilku latach po ukończeniu studiów.

Badania losów absolwentów PWSM 2011 r.

Badania losów absolwentów PWSM 2012 r.