Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 598

O nas (Biuro)

Zadaniem Biura Karier PWSM jest zapewnienie studentom i absolwentom jak najlepszych umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zdobywania ważnych informacji na temat możliwości podjęcia pracy.
Założeniem biura karier jest zdobycie przez studentów i absolwentów umiejętności startu w życie zawodowe poprzez działania prowadzące do konfrontacji między nimi a potencjalnymi pracodawcami.

Kto korzysta z usług Biura karier?

  • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy
  • pracodawcy poszukujący kandydatów na staże i wolne miejsca pracy
  • wyższe uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier

Historia Biura Karier

Biura Karier na świecie jako jednostki organizacyjne wyższych uczelni istnieją od kilkudziesięciu lat, a w pojedynczych przypadkach już od ponad stu lat (tak jak w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii). W większości krajów Europy Zachodniej i kilku krajów Europy Środkowej w tym i Polski powstały w latach 90- tych. Rozwój tych instytucji jest ściśle związany z rozwojem wyższych uczelni, a w szczególności z ich funkcjonowaniem w warunkach gospodarki rynkowej- głównie w zakresie pozyskiwania funduszy na ich działalność. Biura Karier świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej przez studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i wszelkich informacji dotyczących pracodawców i całego rynku pracy.

Biuro Karier PWSM

Biuro Karier PWSM zostało otwarte w październiku 2011. Inicjatorem tego projektu był Rektor PWSM dr Zdzisław Ples, który dalej zaangażowany jest w projekt i do dnia dzisiejszego udziela mu wsparcia. Od samego początku Biuro Karier PWSM finansowane jest przez PWSM.