Biblioteka

Wykładowcy i studenci Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko mogą korzystać z następujących zbiorów bibliotecznych:

  • Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, ul Chocimska, 00-791 Warszawa, na podstawie Porozumienia zawartego 21.03.2005 i prolongowanego w dniu 03.04.2013 r. Na mocy tego porozumienia Główna Biblioteka Lekarska udostępnia wykładowcom i studentom księgozbiory i czasopisma specjalistyczne w zakresie medycyny w wersji drukowanej i elektronicznej;
  • Wirtualnej Biblioteki Nauki koordynowanej przez ICM Uniwersytet Warszawski, umożliwiającej dostęp do bazy danych w systemach dostępowych wydawców baz Elsevier, Springer, Wiley, Scopus, Web of Knowledge, czasopism Nature i Science a także na serwerach w ICM – do baz czasopism Elsevier i Springer oraz do bazy abstraktowej Web of Science.
  • Wydawnictwa Naukowego PWN SA zbiory IBUK.PL, zawierającego specjalistyczne opracowania w zakresie obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Do zbioru, w elektronicznej wersji,  mają dostęp pracownicy Uczelni oraz wszyscy studenci. Zbiór został wybrany przez Radę Biblioteczną pod kątem wykorzystywanych podręczników i będzie poszerzany w miarę rozwoju elektronicznego księgozbioru. 
  • Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, dysponującej zbiorem opracowań naukowych w ilości 32.500 woluminów, w tym obszerny zbiór opracowań z zakresu Nauk o Zdrowiu. Z dostępu do biblioteki i czytelni posiadają wykładowcy i studenci. Biblioteka i czytelnia jest otwarta dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w dostępnych godzinach i jest zlokalizowana kilkaset metrów od siedziby PWSM.
  • Uczelnia rozpoczęła gromadzenie własnych zbiorów będących głównie podręcznikami w całym cyklu kształcenia. Są (i będą) to głównie książki zalecane przez Sylabusy jako literatura obowiązkowa.

W czytelni znajdują się 4 stanowiska komputerowe włączone w sieć internetową PWSM, z których jest dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki, księgozbioru internetowego IBUK oraz kilkudziesięciu tysięcy artykułów naukowych dostępnych w systemie Pub Med.