Władze

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna działa i jest reprezentowane na zewnątrz poprzez swoje organy kolegialne i jednoosobowe. Organami jednoosobowymi są rektor i dziekan, natomiast organami kolegialnymi są senat i rada wydziałowa.

Rektor
dr Zdzisław Ples

Dziekan
dr n. med. Izabela Górska-Jankowska

Kanclerz
Norbert Mazurek