Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 715

Student

WZÓR WPISU DO INDEKSU - WSZYSTKIE SEMESTRY

ROK AKADEMICKI 2016/2017
Data nr   I ROK  nr   II ROK    III ROK 
    SALA SEMESTR  I   SALA SEMESTR III SALA SEMESTR V
04.09.2016       1    Badanie osteopatyczne                                                    Osteopatyczne zabiegi lecznicze                                       Powtórzenie   Cranial osteopathy
11.09.2016       2     Anatomia palpacyjna      Integracja badanie GOE
 18.09.2016       3   Fizjologia i patofizjologia tkanki mięśniowej cz.1.
- osteopatyczne techniki lecznicze tkanki mięśniowej (ICD-9 nr 93.64)
 
  Visceral osteopathy
25.09.2016       4  
 Fizjologia i patofizjologia tkanki mięśniowej cz.2.
- osteopatyczne techniki lecznicze tkanki mięśniowej (ICD-9 nr 93.64)
 
  Visceral osteopathy
2.10.2016       5   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67) wprowadzenie   Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii  - konczyny górne, kończyny dolne, miednica
Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii - Diagnostyka obrazowa: MRI, RTG, TK 
9.10.2016       6   Badanie osteopatyczne - Powtórzenie   Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii  - Kręgosłup C, TH, L, S 
16.10.2016 1   Deontologia i propedeutyka 7   Anatomia palpacyjna -    Osteopatia kliniczna w neurologii
23.10.2016 2   Anatomia Palpacyjna KKg Szyja 8   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral    Fascial Distorsion Model FDM
30.10.2016 3   GOE wstęp i wiadomości ogólne: biomechanika LJ, pojęcie DS, podstawy neurofizjologiczne, propriorecepcja,  zasady obserwacji i praktyka 9   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points   Osteopatia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
6.11.2016 4   GOE wiadomości ogólne: wzorce postawy,  obserwacja i testy funkcjonalne w osteopatii: Gossip, Step Forward, Wyprzedzanie, omówienie biomechaniki 10   Diagnostyka róznicowa narządu ruchu cz. I - ponad przeponą    Osteopatia kliniczna w ginekologii i położnictwie
13.11.2016 5   Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu
 BSO ( The British School of Osteopathy)
11   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral   Osteopatia kliniczna w reumatologii 
20.11.2016 6   GOE stopa i podudzie 12   Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu
 BSO ( The British School of Osteopathy)
  Integracja  i powtórzenie
27.11.2016 7   GOE Kolano i Biodro 13   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral      Osteopatia kliniczna w kardiologii    
4.12.2016 8   GOE Miednica  i obrecz KKD 14   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points   Osteopatia kliniczna w pulmonologii     
11.12.2016 9   GOE Ręka i łokieć, st barkowy 15    Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  Jones'a    Osteopatia kliniczna w pediatrii    
18.12.2016 10   GOE Kręosłup L/S 16   Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – INMT (Integrated Neuromuscular Technique)
– zabiegi StrainCounterStrain połączone
  z zabiegami MET
  Seminarium Dyplomowe   
8.01.2017 11   Anatomia Palpacyjna  17   USG w diagnostyce i zabiegach osteopatycznych KKG    Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu
 BSO ( The British School of Osteopathy)
15.01.2017 12   GOE kręgosłup C 18   Fascial Distorsion Model FDM    Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  Jones'a
22.01.2017 13   GOE kręgosłup Th, klatka piersiowa 19   visceral osteopathy    Integracja  i powtórzenie
29.01.2017 14   USG w diagnostyce osteopatycznej 20   visceral osteopathy    HVT / HVLA          KKG oraz SZYJA
5.02.2017 15   Osteopatia zabiegi JONES 21   Cranial osteopathy   HVT / HVLA          KKD oraz Odc L, Miednica
12.02.2017 16   GOE integracja i powtórzenie materiału 22   Anatomia palpacyjna     POWTÓRZENIE
19.02.2017 17   Egzamin 23   EGZAMIN   EGZAMIN
                 
26.02.2017 18   Techniki Osteopatyczne GOT
Wprowadzenie
Unit U1,
24   USG w diagnostyce i zabiegach osteopatycznych KKG   Myofascial release
5.03.2017 19   DZIEN OSTEOPATY 25   Dzień OSTEOPATY    DZIEŃ OSTEOPATY
12.03.2017 20   Techniki Osteopatyczne GOT
Wprowadzenie
Unit 2cz. II, Unit U3,
26   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique) / HVlA - high-  velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)   Hvt
 - (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity,
low-amplitude
19.03.2017 21   Wzorce: CCP, UCP, NCP, Techniki osteopatyczne GOT Unit 2 cz II 27   Osteopatyczne zabiegi lecznicze –Visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)   Myofascial release
26.03.2017 22   Powtórzenie i Integracja 28   Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT
 - (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity,
low-amplitude
  Osteopatia w Pediatrii 
2.04.2017 23   Techniki Osteopatyczne MET
Wprowadzenie
KKD
29   Myofascial release   HVT
 - (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity,
low-amplitude
9.04.2017 24   Techniki Osteopatyczne MET
KKG
30   Myofascial release    cranial osteopathy
23.04.2017 25   Techniki Osteopatyczne MET
Miednica i K Krzyżowa
Kręgosłup C/Th/L/Żebra
31   USG w diagnostyce i zabiegach osteopatycznych   BLT / Techniki Funkcjonalne
30.04.2017 26   Powtórzenie i Integracja 32   Diagnostyka róznicowa narządu ruchu cz. II - pod przeponą    visceral osteopathy
7.05.2017 27   Techniki Osteopatyczne Funkcjonalne
Wprowadzenie U1, U2, U3
 
33   Visceral osteopathy   MET - kręgosłup C/TH/L/S (Muscle Energy Technique
14.05.2017 28   Techniki Osteopatyczne Funkcjonalne
BLT
Wprowadzenie
U1, U2, U3
34    Cranial osteopathy     case study
21.05.2017 29   Techniki Funkcjonalne U1, U2, U3 Integracja i powtórzenie 35   visceral osteopathy   case study
28.05.2017 30   Anatomia palpacyjna 36   cranial osteopathy   case study
4.06.2017 31   Myofascial release 37   MET - kręgosłup C/TH/L/S (Muscle Energy TechniqueMET - kręgosłup C/TH/L/S (Muscle Energy Technique   case study
11.06.2017 32   Neuromobilizacja cz 1 38   SAT (Specific adjusting technique  / HVlA - high- velocity, low-amplitude    Seminarium Dyplomowe
18.06.2017 33   Myofascial release 39   USG w diagnostyce i zabiegach osteopatycznych   case study
25.06.2017 34   Neuromobilizacja cz 2  40    cranial osteopathy     powtórzenie
2.07.2017 35   HVT Wprowadzenie
Kręgosłup L/S, Miednica
41   Integracja    Egzamin Dypomowy 
9.07.2017 36   Wprowadzenie do FDM 42   anatomia palpacyjna   Egzamin Poprawkowy / obrona pracy dyplomowej
16.07.2017 37   HVT KKG 43   Egzamin    
23.07.2017 38   HVT kręgosłup C          
30.07.2017 39   HVT KKD          
6.08.2017 40   Powtórzenie i Integracja          
13.08.2017  41   Powieź: badanie i profilaktyka dysfunkcji sieci powięziowej.          
 20.08.2017 42   Metody terapii manulanej w leczeniu dysfunkcji sieci powięziowej.          

ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

Data nr I ROK  nr II ROK  III ROK 
    SEMESTR  I   SEMESTR III SEMESTR V
13.09.2015     1  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques
Wprowadzenie do Fascial Distorsion Model FDM ICD-9 nr 93.67

Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii                
20.09.2015     2 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
– Chapman’s reflexes (ICD-9 nr 93.67)
  
Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii                
 27.09.2015     3 steopatyczne zabiegi lecznicze
– Jones’a (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii                
4.10.2015     4  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques
 - integracja zabiegów strukturalnych i funkcjonalnych:
Recoil, Toggle, Inhibition, Unwinding, MBT (Balanced Membran Tension),
NMT (Neuromuscular Technique), Functional technique (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w reumatologii                                    
11.10.2015     5  Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – soft tissue techniques w zastosowani klinicznym
 Unit 1, 2, 3 (ICD-9 nr 93.67)
  
Osteopatia kliniczna w neurologii                                        
18.10.2015     6 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – visceral osteopathy - wprowadzenie (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w neurologii                                        
25.10.2015  1 Propedeutyka i deontologia osteopatyczna
 
7  Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 –  visceral osteopathy  (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych            
8.11.2015 2 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Anatomia palpacyjna (General Osteopathic Examination)
 
8  Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Anatomia palpacyjna (General Osteopathic Examination)

Osteopatia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych            
15.11.2015 3 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Anatomia palpacyjna (General Osteopathic Examination)
9 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Anatomia palpacyjna (General Osteopathic Examination)

Osteopatia kliniczna w pediatrii                                        
22.11.2015 4 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - wiadomośc ogólne cz. 1 (General Osteopathic Examination)
 
10 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w pediatrii                                        
29.11.2015 5  Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - wiadomośc ogólne cz. 2 (General Osteopathic Examination)
 
11  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w ginekologii i położnictwie             
6.12.2015 6 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - wiadomośc ogólne cz. 3 (General Osteopathic Examination)
12 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67)

   
Osteopatia kliniczna w ginekologii i położnictwie             
13.12.2015 7 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 1 - stopa, podudzie (General Osteopathic Examination)
13  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w kardiologii                                      
20.12.2015 8 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu
 BSO ( The British School of Osteopathy)
  
14 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu
 BSO ( The British School of Osteopathy)
Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu
 BSO ( The British School of Osteopathy)
3.01.2016 9 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 1 - st. kolanowy (General Osteopathic Examination)
 
15 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w pulmonologii                                  
10.01.2015 10 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 1- udo, st. biodrowy (General Osteopathic Examination)
 
16 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w pulmonologii                                  
17.01.2016 11 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 1  -  miednica, obręcz kkd (General Osteopathic Examination)
 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 1  -  L3-L5 (General Osteopathic Examination)
17 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67)

Osteopatia kliniczna w geriatrii   
24.01.2016 12 OTWARTY WYKŁAD I ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIA USG W DIAGNOSTYCE
 I ZABIEGACH OSTEOPATYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
 
18 OTWARTY WYKŁAD I ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIA USG W DIAGNOSTYCE
 I ZABIEGACH OSTEOPATYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
 
OTWARTY WYKŁAD I ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIA USG W DIAGNOSTYCE
 I ZABIEGACH OSTEOPATYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
31.01.2016  13 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 3  -  kręgosłup TH, żebra, mostek (General Osteopathic Examination)
 
19 POWTÓRZENIE POWTÓRZENIE
7.02.2016 14 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 2  - ręka, st. łokciowy, staw ramienny, obręcz kkg
(General Osteopathic Examination) 
20 EGZAMIN
 
EGZAMIN
 
        SEMESTR IV SEMESTR VI
14.02.2016 15 Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE - UNIT 3  -  kręgosłup C (General Osteopathic Examination)
21 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – SAT (Specific adjusting technique)
 / HVlA - high-  velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
Seminarium dyplomowe
21.02.2016 16 POWTÓRZENIE
 : Propedeutyka i deontologia osteopatyczna,
Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 - GOE (General Osteopathic Examination)
 
22 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –Visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67) Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
28.02.2016 17 EGZAMIN
 
23  Osteopatyczne zabiegi lecznicze– cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67) Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
6.03.2016 18 06.03.2016 – III DZIEŃ OSTEOPATY
 - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
24 06.03.2015 – III DZIEŃ OSTEOPATY
 - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
06.03.2015 – III DZIEŃ OSTEOPATY
 - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
    SEMESTR II      
13.03.2016 – 19 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  GOT - wiadomości ogólne 25 Fizjologia i patofizjologia tkanki mięśniowej cz.1.
- osteopatyczne techniki lecznicze tkanki mięśniowej (ICD-9 nr 93.64)
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
20.03.2016 20 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  GOT 
UNIT 2 (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment)
 - LVHA - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
 – Paweł Karczewski
26 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – cranial osteopathy(ICD-9 nr 93.67)
  
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
3.04.2016 21 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT - UNIT 1
 (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment)
 - LVHA - low- velocity, high-amplitude (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
 – Jakub Górnicki
27 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
10.04.2016 22 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – GOT - UNIT 3 (General osteopathic treatment)/
TBA(Total Body Adjustment) - LVHA - low- velocity, high-amplitude
 (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
- Andzrzej Pastor
28
Osteopatyczne zabiegi lecznicze –Visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
17.04.2016 23 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – GOT -  CCP (Common Compensatory Pattern),
UCP  (Uncommon Compensatory Pattern) (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
 – Paweł Karczewski
29 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
24.04.2016 24
Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Razwijające zabiegi  GOT -  (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment)
 - LVHA - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
                                                    
30
Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Razwijające zabiegi  GOT -  (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment)
 - LVHA - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
      
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
8.05.2016 25 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – HVT  - wiadomości ogólne, kończyny dolne (high velocity thrust) /HVlA
 - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
                                                                                                  
31  Fizjologia i patofizjologia tkanki mięśniowej cz.2.
- osteopatyczne techniki lecznicze tkanki mięśniowej (ICD-9 nr 93.64)
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
15.05.2016 26 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – HVT - kręgosłuo TH/L/S (high velocity thrust) /HVlA- high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
32  Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – SAT (Specific adjusting technique
 / HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
22.05.2016 27 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT
 - kręgosłup C (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity,
low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
 
33 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
  
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
29.05.2016 28 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET
  - wiadomości ogólne, kończyny dolne (Muscle Energy Technique)
(ICD-9 nr 93.64) 
34 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)  Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
5.06.2016 29

Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET
 - kończyny górne i obręcz kończyn górnych
(Muscle Energy Technique) (ICD-9 nr 93.64)
35 Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  viscerall osteopathy (ICD-9 nr 93.67) Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
12.06.2016 30 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET
- miednica (Muscle Energy Technique) (ICD-9 nr 93.64)
36 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – SAT (Specific adjusting technique)
/ HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62) 
  
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
19.06.2016 31 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
– MET - kręgosłup C/TH/L/S (Muscle Energy Technique ICD-9 nr 93.64)
 
37   
 USG w diagnostyce i zabiegach osteopatycznych
 
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
26.06.2016 32 Osteopatyczne zabiegi lecznicze
– MET powtórzebnie (Muscle Energy Technique ICD-9 nr 93.64)
38 USG w diagnostyce i zabiegach osteopatycznych
                  
Zajęcia kliniczne na pacjentach - Badanie, diagnostyka
i leczenie osteopatyczne  dysfunkcji somatycznych w wybranych jednostkach chorobowych 
3.07.2016 33 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe
 - UNIT1 i UNIT2 (Myofascial technique ICD-9 nr 93.67)
 
39 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67) 
 
 POWTÓRZENIE
10.07.2016 34 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe - UNIT 3
  (Myofascial technique ICD-9 nr 93.67)
40  POWTÓRZENIE
 POWTÓRZENIE
  
17.07.2016 35  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe
  - NEUROMOBILIZACJA (Myofascial technique ICD-9 nr 93.67)
41  EGZAMIN
  
 EGZAMIN
  
24.07.2016 36  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT - wiadomości ogólne,
UNIT 1(Balanced ligamentous tension) (ICD-9 nr 93.65)
42   EGZAMIN POPRAWKOWY EGZAMIN POPRAWKOWY i
 OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ DO
31.07.2016  37  Osteopatyczne zabiegi lecznicze
 – BLT - UNIT 2 (Balanced ligamentous tension ICD-9 nr 93.65)
     
 7.08.2016 38  Osteopatyczne zabiegi lecznicze
– BLT - UNIT 3 (Balanced ligamentous tension ICD-9 nr 93.65)
 
     
 14.08.2016 39 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne
 - wiadomości ogólne UNIT1 ( Functional technique ICD-9 nr 93.65)
     
 21.08.2016 40 Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne
 -  UNIT2 i UNIT 3 (Functional technique) (ICD-9 nr 93.65)
 – Paweł Karczewski
     
28.08.2016 41 POWTÓRZENIE      
04.09.2016 42 EGZAMIN
     

 

 

 

Plan zajęć - I rok 2014/2015

42 zjazdy:


1. 26.10.2014 -  Propedeutyka i deontologia osteopatyczna
2. 2.11.2014 –   Badanie i diagnostyka osteopatyczna - Anatomia palpacyjna cz.1 w modelu Osteopathie Schule Deutschland 
3. 9.11.2014 –   Badanie i diagnostyka osteopatyczna - Anatomia palpacyjna cz.2 w modelu Osteopathie Schule Deutschland 
4. 16.11.2014 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE wiadomości ogólne cz. 1 (General Osteopathic Examination)
5. 23.11.2014 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE wiadomości ogólne cz. 2 (General Osteopathic Examination)
6. 30.11.2014 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE wiadomości ogólne cz. 3 (General Osteopathic Examination)
7. 7.12.2014 –   Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE - UNIT 1 - stopa, podudzie (General Osteopathic Examination)
8. 14.12.2014 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - Diagnostyka funkcjonalna stopy w modelu The British School of Osteopathy ( BSO) i wpływ dysfunkcji stopy na cały narząd ruchu.
9. 21.12.2014 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE - UNIT 1 - st. kolanowy (General Osteopathic Examination)
10. 28.12.2014 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE - UNIT 1- udo, st. biodrowy (General Osteopathic Examination)
11. 4.01.2015 –  Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE - UNIT 1  -  miednica, obręcz kkd (General Osteopathic Examination)
12. 11.01.2015 – OTWARTY WYKŁAD I ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIA USG W DIAGNOSTYCE I ZABIEGACH OSTEOPATYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
13. 18.01.2015 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE --UNIT 1  -  L3-L5 (General Osteopathic Examination)
14. 25.01.2015 – Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE - UNIT 3  -  kręgosłup TH, żebra, mostek (General Osteopathic Examination)
15. 1.02.2015 –  Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE - UNIT 2  -  kręgosłup C (General Osteopathic Examination)
16. 8.02.2015 –  Badanie i diagnostyka osteopatyczna - GOE -
- UNIT 2  - ręka, st. łokciowy, staw ramienny, obręcz kkg(General Osteopathic Examination)
17. 15.02.2015 – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI : Propedeutyka i deontologia osteopatyczna, Badanie i diagnostyka osteopatyczana - GOE (General Osteopathic Examination)
18. 22.02.2015 – ZALICZENIE

19. 1.03.2015 – II DZIEŃ OSTEOPATY - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
20. 8.03.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  GOT -
wiadomości ogólne, UNIT 2 (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment) - LVHA - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
21. 15.03.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT - UNIT 1 (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment) - LVHA - low- velocity, high-amplitude (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
22. 22.03.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT - UNIT 3 (General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment) - LVHA - low- velocity, high-amplitude (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
23. 29.03.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT -  CCP (Common Compensatory Pattern), UCP  (Uncommon Compensatory Pattern) (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)
24. 12.04.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT  - wiadomości ogólne, kończyny dolne (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
25. 19.04.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT - kończyny górne i obręcz kończyn górnych (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
26. 26.04.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT - kręgosłup Th/L/S  (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
27. 10.05.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT - kręgosłup C (high velocity thrust) /HVlA - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)
28. 17.05.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET  - wiadomości ogólne, kończyny dolne (Muscle Energy Technique) (ICD-9 nr 93.64)
29. 24.05.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET - kończyny górne i obręcz kończyn górnych (Muscle Energy Technique) (ICD-9 nr 93.64)
30. 31.05.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET - miednica (Muscle Energy Technique) (ICD-9 nr 93.64)
31. 7.06.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET - kręgosłup C/TH/L/S (Muscle Energy Technique) (ICD-9 nr 93.64)
32. 14.06.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe - wiadomości ogólne, UNIT1 (Myofascial technique) (ICD-9 nr 93.67)
33. 21.06.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe - UNIT2 (Myofascial technique) (ICD-9 nr 93.67)
34. 28.06.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe - UNIT 3  (Myofascial technique) (ICD-9 nr 93.67)
35. 5.07.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – powięziowe  - NEUROMOBILIZACJA (Myofascial technique) (ICD-9 nr 93.67)
36. 12.07.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT - wiadomości ogólne, UNIT 1(Balanced ligamentous tension) (ICD-9 nr 93.65)
37. 19.07.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT - UNIT 2 (Balanced ligamentous tension) (ICD-9 nr 93.65)
38. 26.07.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT - UNIT 3 (Balanced ligamentous tension) (ICD-9 nr 93.65)
39. 2.08.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne - wiadomości ogólne UNIT1 ( Functional technique) (ICD-9 nr 93.65)
40. 9.08.2015 – Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne -  UNIT2 i UNIT 3 ( Functional technique) (ICD-9 nr 93.65)
41. 16.08.2015 – POWTÓRZENIE
42. 23.08.2015 – EGZAMIN

 

Plan zajęć - II rok 2014/2015

43 zjazdy:

 

 1. 07.09.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques Wprowadzenie do Fascial Distorsion Model FDM (ICD-9 nr 93.67)
 2. 14.09.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Chapman’s reflexes (ICD-9 nr 93.67)  
 3. 21.09.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Jones’a (ICD-9 nr 93.67)
 4. 28.09.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – INMT (Integrated Neuromuscular Technique) – zabiegi StrainCounterStrain połączone z zabiegami MET (ICD-9 nr 93.64)
 5. 5.10.2014  -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques - integracja zabiegów strukturalnych i funkcjonalnych: Recoil, Toggle, Inhibition, Unwinding, MBT (Balanced Membran Tension), NMT (Neuromuscular Technique), Functional technique (ICD-9 nr 93.67)
 6. 12.10.2014 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques w zastosowani klinicznym Unit 1, 2, 3 (ICD-9 nr 93.67)
 7. 19.10.2014 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy - wprowadzenie (ICD-9 nr 93.67)
 8. 26.10.2014 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  visceral osteopathy  (ICD-9 nr 93.67)
 9. 2.11.2014 -   Badanie i diagnostyka osteopatyczna - Anatomia palpacyjna cz.1 w modelu Osteopathie Schule Deutschland
 10. 9.11.2014 -   Badanie i diagnostyka osteopatyczna - Anatomia palpacyjna cz.2 w modelu Osteopathie Schule Deutschland
 11. 16.11.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67)  
 12. 23.11.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67)   
 13. 30.11.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67)   
 14.  7.12.2014 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67) 
 15. 14.12.2014 -  Diagnostyka UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 w modelu BSO (The British School of Osteopathy) 
 16. 21.12.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 17. 28.12.2014 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 18.  4.01.2015 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral (ICD-9 nr 93.67)
 19. 11.01.2015 - OTWARTY WYKŁAD I ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIA USG W DIAGNOSTYCE I ZABIEGACH OSTEOPATYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
 20. 18.01.2015 -  POWTÓRZENIE
 21.  25.01.2015 - ZALICZENIE
 22. 1.02.2015 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique) / HVlA - high-  velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
 23. 8.02.2015 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 24. 15.02.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze– visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 25. 22.02.2015 - Fizjologia i patofizjologia tkanki mięśniowej cz.1. - osteopatyczne techniki lecznicze tkanki mięśniowej (ICD-9 nr 93.64)
 26. 1.03.2015 -  II DZIEŃ OSTEOPATY - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
 27. 8.03.2015 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy(ICD-9 nr 93.67)  
 28. 15.03.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 29. 22.03.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)  
 30. 29.03.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 31. 12.04.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)  
 32. 19.04.2015 - Fizjologia i patofizjologia tkanki mięśniowej cz.2. - osteopatyczne techniki lecznicze tkanki mięśniowej (ICD-9 nr 93.64)
 33. 26.04.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique / HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
 34. 10.05.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique)/ HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)    
 35. 17.05.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)  
 36. 24.05.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 37. 31.05.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)  
 38. 7.06.2015 -  Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 39. 14.06.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy(ICD-9 nr 93.67)                    
 40. 21.06.2015 - Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67) 
 41. 28.06.2015  - Osteopatyczne zabiegi lecznicze –visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)  
 42. 5.07.2015 -  POWTÓRZENIE
 43. 12.07.2015 -  EGZAMIN

 

Zakres nauczania

Semestr I                                                                  

 1. Propedeutyka  i deontologia   osteopatyczna  
 2. Badanie i diagnostyka  osteopatyczna - GOE (General  Osteopathic Examination)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – GOT(General osteopathic treatment)/TBA(Total Body Adjustment) - LVHA  - low- velocity, high-amplitude  (ICD-9 nr 93.61, 93.63, 93.66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Semestr II                                                                    

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – HVT (high velocity thrust) /HVlA  - high- velocity, low-amplitude (ICD-9 nr 93.62)                                          
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – MET (Muscle energy technique) (ICD-9 nr 93.64)                                                      
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  powięziowe (Myofascial technique) (ICD-9 nr 93.67)                                          
 4. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – BLT (Balanced ligamentous tension) (ICD-9 nr 93.65)                                                       
 5. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – funkcjonalne( Functional technique) (ICD-9 nr 93.65)                                                                                                                                                                                                                                                          

Semestr III                                                      

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Chapman’s reflexes (ICD-9 nr 93.67)                                
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – soft tissue techniques (ICD-9 nr 93.67)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – trigger points (ICD-9 nr 93.67)                                      
 4. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – Jones’a (ICD-9 nr 93.67)  
 5. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 6. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)        
                                               
                                                                                                                                                                                                               

Semestr IV

 1. Osteopatyczne zabiegi lecznicze –  cranial osteopathy (ICD-9 nr 93.67)
 2. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – SAT (Specific adjusting technique)/HVlA - high- velocity, low-amplitude  (ICD-9 nr 93.62)
 3. Osteopatyczne zabiegi lecznicze – visceral osteopathy (ICD-9 nr 93.67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Semestr V                                                                 

 1. Osteopatia kliniczna w ortopedii i traumatologii                
 2. Osteopatia kliniczna w reumatologii                                    
 3. Osteopatia kliniczna w neurologii                                        
 4. Osteopatia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych            
 5. Osteopatia kliniczna w pediatrii                                        
 6. Osteopatia kliniczna w ginekologii i położnictwie             
 7. Osteopatia kliniczna w kardiologii                                      
 8. Osteopatia kliniczna w pulmonologii                                  
 9. Osteopatia kliniczna w geriatrii                                          

Semestr VI

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Badanie, diagnostyka i leczenie osteopatyczne wybranych chorób i dysfunkcji somatycznych  - ćwiczenia kliniczne na pacjentach               

 


 

 

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.19)

A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

 

Spis procedur medycznych.

 

16 . Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne (87-99) Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures

 93. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne - Physical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures

            93.6     Leczenie osteopatyczne  - Osteopathic manipulative treatment

            93.61   Leczenie osteopatyczne - uruchomienie pacjenta - Osteopathic manipulative
                       treatment for general mobilization

            93.62   Leczenie osteopatyczne - duża szybkość/ mała amplituda - Osteopathic
                        manipulative treatment using high- velocity, low-amplitude forces

            93.63   Leczenie osteopatyczne - mała szybkość/ duża amplituda - Osteopathic

                        manipulative treatment using low- velocity, high-amplitude forces

            93.64   Leczenie osteopatyczne - siła izotoniczna/ izometryczna - Osteopathic

                        manipulative treatment using isotonic, isometric forces

            93.65   Leczenie osteopatyczne - siła pośrednia - Osteopathic manipulative treatment

                        using indirect forces

            93.66   Leczenie osteopatyczne poruszenie płynów – tkankowych - Osteopathic
                        manipulative treatment to move tissue fluids  - Pompa limfatyczna

            93.67   Leczenie osteopatyczne - inneOther specified osteopathic manipulative
                        treatment


 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE
NAUK MEDYCZNYCH

Kierunek – osteopatia

Profil praktyczny

Kwalifikacje studiów podyplomowych
(dla osób, które wcześniej nabyły kwalifikacje  studiów I lub II stopnia na kierunku
fizjoterapii lub jednolitych studiów na kierunku lekarskim)

 

WIEDZA

–      Wiedza podstawowa :anatomia prawidłowa i patologiczna, anatomia obrazowa prawidło­wa i patologiczna, fizjologia z patofizjologią, biomechanika i patobiomechanika, bioche­mia, biofizyka, kinezjologia, farmakologia.

–      Wiedza kierunkowa: ogólna teoria osteopatii, osteopatia kliniczna w; ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii, internie, pulmonologii, kardiologii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwie, reumatologii, geriatrii, psychiatrii, onkologii.

–      Diagnostyka osteopatyczna

–      Zasady przeprowadzania badania podmiotowego.

–      Zasady przeprowadzania badania przedmiotowego.

–      Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

–      Zasady przeprowadzania wywiadu rodzinnego

–      Sposoby przeprowadzania badania klinicznego, układu ruchu, układu nerwowego, układu krwionośnego,  układu oddechowego, narządów wewnętrznych.

–      Rodzaje badań kontrolnych, testów klinicznych, objawów klinicznych, badań obrazowych oraz innych obiektywnych badań medycznych.

–      Wskazania i przeciwwskazania do badań obrazowych i innych obiektywnych badań me­dycznych.

–      Sposób opisu badań, testów, zabiegów osteopatycznych

–      Rodzaje jednostek chorobowych, okresy przebiegu chorób, klasyfikacja międzynarodowa jednostek chorobowych ICD-10 dla potrzeb fizjoterapii.

–      Epidemiologia, etiologia, patogeneza, objawy, leczenie osteopatyczne dysfunkcji somatycznych

–      Zasady zapisu jednostek chorobowych.

–      Postępowanie lecznicze osteopatyczne  nr. 93.6, wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9.

–      Cel, sposób przedstawiania problemów medycznych i zasady przebiegu  spotkań konsul­tacyjnych w placówkach leczniczych.

–      Zakres kompetencji poszczególnych specjalistów zespołu terapeutycznego.

–      Zasady prowadzenia obiektywnych badań naukowych wg EBM (Evidence Base Medicine)

–      Metody statystyczne używane do określania ważności dowodowej wyników badań.

–      Podstawy metodologii badań naukowych.

–      Zasady pisania artykułów medycznych zgodnie ze standardami.

–      Ogólne zasady tworzenia karty badań.

–      Rodzaje skierowań do specjalistów i na badania dodatkowe.

–      Zakres zainteresowań poszczególnych towarzystw naukowych,  organizacji osteopatycznych i innych specjalności medycznych.

–      Wiedza z zakresu działań i metod postępowania prozdrowotnego.

–      Prawa i obowiązki pracowników i własne.

–      Zakres kompetencji poszczególnych specjalistów zespołu terapeutycznego.

–      Zasady przetwarzania informacji medycznych.

–      Standardy jakości usług medycznych.

–      Zasady funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

–      Akty prawne obowiązujące w systemie ochrony zdrowia.

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

–      Przygotowuje pacjenta do zabiegów osteopatycznych

–      Przeprowadza badanie osteopatyczne.

–       Przeprowadza leczenie osteopatyczne

–      Nadzoruje bezpieczeństwo wykonywania zabiegów osteopatycznych

–       Prowadzi prawidłowy zapis przeprowadzonych zabiegów osteopatycznych

–      Udziela porad w zakresie profilaktyki leczniczej

–      Analizuje poprawność przeprowadzonego badania osteopatycznego.

–      Analizuje badania osteopatyczne, lekarskie i fizjoterapeutyczne.

–      Planuje zabiegi osteopatyczne zgodnie z rozpoznaniem rodzaju dysfunkcji somatycznej.

–      Dokonuje badania podmiotowego z uwzględnieniem części personalnej i chorobowej oraz socjalnej jeżeli zachodzi taka potrzeba.

–      Dokonuje badania przedmiotowego układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego a także wykonuje inne badania potrzebne w procesie leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego, badań obrazowych, oraz innych badań niezbędnych  wleczeniu osteopatycznymi.

–      Rozwiązuje problemy diagnostyki typowe dla osteopatii.

–      Korzysta z dokumentacji dotychczasowego przebiegu leczenia.

–      Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów osteopatycznych.

–      Prowadzi konsultacje z innymi członkami zespołu medycznego.

–      Zleca odpowiednie zabiegi osteopatyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego.

–      Ocenia aktualny stan chorobowy pacjenta przed zabiegiem i w razie potrzeby modyfikuje lub przery­wa terapię.

–      Sporządza dokumentację medyczną.

–      Konsultuje informacje zawarte w dokumentacji medycznej z zespołem medycznym.

–      Ocenia przebieg leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia skuteczność leczenia osteopatycznego.

–      Dokonuje zmian w procesie leczenia osteopatycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta

–      Naucza pacjentów prawidłowego stosowania samodzielnie zaleceń osteopatycznych w procesie profilaktyki chorobowej.

-       Posługuje się dokumentacją medyczną różnych specjalizacji medycznych.

–      Zleca odpowiednie badania obrazowe i inne obiektywne badania dla uszczegółowienia  diagnozy funkcjonalnej.

–      Zleca  specjalistyczną konsultację lekarską.

–      Ustala terminy badań kontrolnych.

–      Sporządza opinie zgodnie ze standardami osteopatii.

–      Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego.

–      Prowadzi badania naukowe i je publikuje.

–      Dostarcza naukowego uzasadnienia do prowadzonego leczenia osteopatycznego.

–      Wdraża nowe rozwiązania prozdrowotne z zakresu osteopatii.

–      Analizuje poprawność przeprowadzonego badania osteopatycznego.

–      Planuje zabiegi osteopatyczne zgodnie z rozpoznaniem rodzaju dysfunkcji somatycznej.

–      Dokonuje badania podmiotowego z uwzględnieniem części personalnej i chorobowej oraz socjalnej jeżeli zachodzi taka potrzeba.

–      Dokonuje badania przedmiotowego układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego a także wykonuje inne badania potrzebne w procesie leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego, badań obrazowych, oraz innych badań niezbędnych  wleczeniu osteopatycznymi.

–      Rozwiązuje problemy diagnostyki typowe dla osteopatii.

–      Korzysta z dokumentacji dotychczasowego przebiegu leczenia.

–      Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów osteopatycznych.

–      Prowadzi konsultacje z innymi członkami zespołu medycznego.

–      Zleca odpowiednie zabiegi osteopatyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego.

–      Ocenia aktualny stan chorobowy pacjenta przed zabiegiem i w razie potrzeby modyfikuje lub przery­wa terapię.

–      Sporządza dokumentację medyczną.

–      Konsultuje informacje zawarte w dokumentacji medycznej z zespołem medycznym.

–      Ocenia przebieg leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia skuteczność leczenia osteopatycznego.

–      Dokonuje zmian w procesie leczenia osteopatycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta

–      Naucza pacjentów prawidłowego stosowania samodzielnie zaleceń osteopatycznych w procesie profilaktyki chorobowej.

-    Posługuje się dokumentacją medyczną różnych specjalizacji medycznych.

–      Zleca odpowiednie badania obrazowe i inne obiektywne badania dla uszczegółowienia  diagnozy funkcjonalnej.

–      Zleca  specjalistyczną konsultację lekarską.

–      Ustala terminy badań kontrolnych.

–      Sporządza opinie zgodnie ze standardami osteopatii.

–      Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego.

–      Prowadzi badania naukowe i je publikuje.

–      Dostarcza naukowego uzasadnienia do prowadzonego leczenia osteopatycznego.

–      Wdraża nowe rozwiązania prozdrowotne z zakresu osteopatii.

 

Opracowanie - dr n. med. Michał Dwornik D.O.


 

Informacji o Wydziale Medycyny Osteopatycznej udzielamy telefonicznie
- Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej dr n. med. Michał Dwornik D.O. tel. 505 045 790 lub mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.