Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 509

Wykładowcy PWSM

Struktura Wydziału Fizjoterapii i Medycyny Osteopatycznej

Rektor - dr Zdzisław Ples

Prorektor - dr Andrzej Gryglewicz 

 

Wykładowcy Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej z obszaru nauk medycznych.

prof. zw. dr hab. n. med. Artur Dziak
prof. zw. dr hab. n. med. Lesław Roman Łabaziewicz

lek. med. Piotr Godek - Notka Biograficzna

dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O., D.C. (Diploma of Chiropractic)  - Notka Biograficzna

dr Łukasz Czubaszewski D.O. - Notka Biograficzna

mgr Piotr Szałański D.O. - Notka Biograficzna

mgr Łukasz Gąsior D.O. - Notka Biograficzna

 mgr Jakub Górnicki D.O.- Notka Biograficzna

mgr Jan Jaśkowski D.O. - Notka Biograficzna

mgr Paweł Karczewski D.O. - Notka Biograficzna

mgr Aleksander Kłosiewicz D.O. - Notka Biograficzna

mgr Andrzej Pastor D.O. - Notka Biograficzna

mgr Aneta Szczepańska D.O.  - Notka Biograficzna

 

dr n. med. Izabela Górska-Jankowska
dr n. med. Izabela Korabiewska
dr n. med. Monika Lewandowska
dr n. o kult. fiz. w zak. rehab. Krzysztof Dudziński
dr n. o kult. fiz. w zak. rehab. Andrzej Gryglewicz
dr n. o kult. fiz. Justyna Walasek-Wysoczyńska
dr Ludwika Lipińska
dr Zdzisław Ples


lek. med. Jolanta Bilecka
mgr inż. Emilia Słociak
mgr Aneta Błońska
mgr Piotr Chyliński
mgr Aleksandra Dobrzyńska
mgr Danuta Drygas
mgr Małgorzata Grodzicka
mgr Aleksandra Harasim
mgr Anna Jakubiuk
mgr Miłosz Jankowski
mgr Wojciech Kłudkiewicz
mgr Edyta Książkiewicz
mgr Arkadiusz Leszkiewicz
mgr Marta Mielcarska
mgr Tomasz Musiał
mgr Anna Olczak
mgr Teresa Olejnik
mgr Alicja Orłowska
mgr Zofia Patoka
mgr Joanna Smirnow
mgr Hanna Szymańska


 

Dorobek naukowy wykładowców PWSM

 

PROF. DR HAB.  ARTUR  DZIAK

 1. Dziak Artur, Zespół przedwczesnego zużycia chrząstki stawowej, Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2008
 2. Dziak Artur, Bolesny bark, Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2009.
 3. Dziak Artur, Dysfunkcje bólowe szyi, Berli Chemie Menarini, Warszawa 2012.
 4. Dziak Artur, Urazy sportowe, Specyfika uszkodzeń narządu ruchu w sporcie, Biblioteka learza sportowego, Medicina Sportiva suppl., Kraków 2012.
 5. Roy Anders, Traumatologia układu ruchu (Core knowledge In Orthopaedics), Redakcja I wydania polskiego Artur Dziak, Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2009.
 6. Brotzman S.B., Wilk K.E., Rehabilitacja ortopedyczna (Handbook of Orthopaedic Rehabilitation), Redakcja I wydania polskiego Dziak Artur, Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2010.
 7. Kraemer Jurgen, Choroby krążka międzykręgowego (Intervertebral Disc Diseases), Redakcja I wydania polskiego Dziak Artur, Elsevie Urban i Partner, Wrocław 2013.

 

PRF. DR. HAB.  LESLAW  ŁABAZIEWICZ 

 1. Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne - postacie założycieli.
  Wersja ang. tytułu: Polish Orthopaedic Society - figures of founders.
  Autorzy: Andrzej Nowakowski, Lesław Łabaziewicz.
  Źródło: - Chir. Narz. Ruchu 2008 T. 73 nr 4 s. 221-231
 2. Tytuł oryginału: Mistrzowie Ireneusza Wierzejewskiego.
  Wersja ang. tytułu: Masters of Ireneusz Wierzejewski.
  Autorzy: Andrzej Nowakowski, Lesław Łabaziewicz, Adam Sulewski, Łukasz Bartochowski.
  Źródło: - Chir. Narz. Ruchu 2009 T. 74 nr 2 s. 100-108
 3. Tytuł oryginału: Podręcznik pisania medycznych prac naukowych.
  Autorzy: Andrzej Nowakowski, Lesław Łabaziewicz, Łukasz Kubaszewski.
  Źródło: Poznań: Wydaw. Exemplum, 2010 62

 

DR  NAUK  O  KULTURZE  FIZYCZNEJ   W  ZAK.  REH.   KRZYSZTOF  DUDZIŃSKI

 1. Jeleń P., Wit A., Dudziński K., Nolan L.: Expressing gait-line symmetry in able-bodied gait, Dynamic Medicine, 7:17, 2008.
 2. Czerwosz L., Szczepek E., Sokołowska B., Jóźwik A., Dudziński K., Jurkiewicz J., Czernicki Z.: Recognition of gait disturbances in patients with normal pressure hydrocephalus using a Computer  Dyno Graphy system, Journal of Physiology and Pharmacology; 59, Suppl 6, 2008, 201–207.
 3. Szczepek E., Dąbrowski P., Dudziński K., Sokołowska B., Jurkiewicz J., Czernicki Z.: Gait disturbances in Computer Dyno Graphy examination in patients with normal pressure hydrocephalus before and after burgery, Neurologia i Neurochirurgia Polska; 2008, 42, 1, 22-27.
 4. Szczepek E., Czerwosz L., Dąbrowski P., Dudziński K., Jurkiewicz J., Czernicki Z.: Badanie posturograficzne i komputerowa analiza chodu w systemie Computer Dyno Graphy jako nieinwazyjne metody oceny zaawansowania wodogłowia normotensyjnego, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008, 42, 2, 139-152.
 5. Dudziński K.: Wspomnienie śp. profesora Andrzeja Seyfrieda, Postępy Rehabilitacji, 2009, 2, 227-230.
 6. Czerwosz L., Szczepek E., Błaszczyk J. W., Sokołowska B., Dmitruk K., Dudziński K., Jurkiewicz J., Czernicki Z.: Analysis of postural sway in patients with normal pressure hydrocephalus: effects of shunt implantation, European Journal of Medical Research,2009, 14, (Suppl. IV), 53-58.
 7. Dudziński K., Kowalska I., Skrzyński S.: Effect of both-leg and one-leg support on lateral shift in patients with lumbar discopathy, The Journal of Othopaedics Trauma Surgery and Related Research, 2010, 1 (17), 68-77.
 8. Grodner M. R., Dudziński K., Zdrajkowski Z., Molik A., Nosarzewska A.: Wybrane parametry chodu u dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego (OUSR) – badania pilotażowe, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2012, Wolumin 14, Numer 6, 555-568.
 9. Dudziński K., Mulsson M., Cabak A.: Wpływ ograniczenia wyprostu w stawie skokowo-goleniowym na funkcję stawu kolanowego - badanie pilotażowe, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, przyjęte do druku.

 

DR  N. MED.  MONIKA  LEWANDOWSKA

 1. M. Lewandowska, E. Smolis-Bąk, J. Gotlib, D. Białoszewski, A. Słupik. Internet jako narzędzie w komunikowaniu się studentów fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie. W: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym. (red.) Wawrzak-Chodaczek M. Toruń 2008: 169-176. ISBN 978-83-7611-114-8
 2. I. Korabiewska., M. Lewandowska., D. Białoszewski M. Wójcicka.  Evaluation of selected elements of the quality of life among patients after allogenic kidney transplantation. W: Wellnes, quality of life, and care in sickness and disability. Lublin 2008:  129-136
 3. E. Smolis-Bąk, M. Lewandowska, I. Kowalik, D. Białoszewski, B. Kazimierska. Evaluation of health behaviours among health adult population. W: Weelness in different phases of life. (red.) Olchowik G. Lublin 2008: 189-194
 4. M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Evaluation of health behaviours of patients after renal graft. W: Risk factors and prevention in a fight for health and wellness. (red.) Mosiewicz J. Lublin 2008: 143-152 ISBN 83-911597-8-7
 5. W. Rongies, S. Stępniewska, B. Golińska, M. Wojtaszek, W. Dolecki, M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Krawczyk. An attempt to assess the influence of primary disease on the results of therapeutic rehabilitation in an early post-operative period in orthotopic liver transplant recipients. Annals of Transplantation 2008; 13: 40-46
 6. M. Lewandowska, I. Korabiewska, W. Rongies, D. Białoszewski. Ocena zachowań zdrowotnych w grupie biorców przeszczepu nerki. W: Psychologia w służbie człowieka-oczekiwania i rzeczywistość. (red.) Wrona-Polańska H. Kraków 2008; 81 ISBN 978-83-7587-097-8
 7. M. Lewandowska, M.  Kłoda, D. Białoszewski,  M. Czajkowska, J. Jasińska. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej na doznania bólowe osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka  lędźwiowego kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2008; Tom XXII (supl. 7): 36
 8. M. Lewandowska, M. Czajkowska, D. Białoszewski, I. Korabiewska, M. Kłoda. Akceptacja choroby u chorych leczonych metodą Ilizarowa. Balneologia Polska 2008; 4 (114): 320-323
 9. M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Zachowania zdrowotne wśród fizjoterapeutów. Zdrowie Kultura Zdrowotna Edukacja 2008; tom 2: 139-143 ISSN 1689-908
 10. Rongies W., Lazar A., Bąk A., Lewandowska M., Kolanowska-Kenczew T., Dolecki W., Trzepla E., Sierdziński J. Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem pedobarografu Win Pod w dwóch grupach geriatrycznych charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 207-208
 11. Czajkowska M., Niemczyk E., Ignaczak A., Lewandowska M., Białoszewski D. Wpływ krioterapii miejscowej stawu kolanowego kończyny dominującej na równowagę ciała osób zdrowych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 130-131
 12. Gotlib J, Białoszewski D, Lewandowska M, Doroszewski A, Durka M, Sopeła M. Współpraca interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego- praca u podstaw czy idee- fixe?, w: Janowski K, Cudo A (red). Człowiek chory- Aspekty Biospołeczne, T.2, Lublin 2009: 145- 161
 13. Gotlib J., Białoszewski D., Płaszewski M., Cabak A., Lewandowska M., Sierdziński J. Samoocena przygotowania zawodowego studentów fizjoterapii reprezentujących uczelnie o różnych profilach kształcenia – doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 61-62
 14. Bronikowski A., Kłoda M., Lewandowska M., Kamińska M., Słupik A., Surowiecki R., Deszczyński J. Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 129-130
 15. Bronikowski A., Kłoda M., Lewandowska M., Kamińska M., Słupik A.,Surowiecki R., Deszczyński J. Leczenie uprawniające po rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL)-doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 160-161
 16. Ignaczak A., Lewandowska M., Niemczyk E. Ocena wybranych czynników psychicznych u chorych w dysfunkcji stawu kolanowego przed i po zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 97-98
 17. Ignaczak A., Lewandowska M., Niemczyk E. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki czynnościowe wśród pacjentów z wybranymi dysfunkcjami stawu kolanowego. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 98-99
 18. Smolis-Bąk E., Kazimierska B., Scipio del Campo K., Kowalik I., Chwyczko T., Wójcicka M., Dąbrowski R., Smolis R., Lewandowska M., Kłoda M., Białoszewski D., Szwed H. Czy wyższy poziom wydolności fizycznej jest gwarantem lepszej jakości życia pacjentów rehabilitowanych po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego? Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 38-39
 19. Rongies W., Stępniewska S., Lewandowska M., Kolanowska-Kenczew T., Federowicz M., Dolecki W. Wpływ poziomu aktywności fizycznej na jakość życia u pacjentów po transplantacji wątroby. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 91
 20. Smolis-Bąk E., Kłoda M., Scipio del Campo K., Chwyczko T., Kowalik I., Lewandowska M., Kazimierska B., Grzegorzewska J., Kasperska K., Białoszewski D. Ocena zachowań prozdrowotnych i jakości życia u chorych z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 11-12
 21. Lewandowska M., Wojciechowski Ł., Białoszewski D. Wpływ wczesnej kinezyterapii wśród kobiet po zabiegach mastektomii na poziom przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 109-110
 22. Lewandowska M., Kłoda M., Białoszewski D., Rongies W. Poziom zachowań zdrowotnych wśród studentów fizjoterapii mierzonych Wielowymiarową Skalą Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHCL). Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 64
 23. Białoszewski D, Korabiewska I, Lewandowska M, Boguszewski D. Assesment of efficacy of relaxation training with digital thermovision, heart rate measurement and Subjective Emotional Tension Score, Int. J. of the Reh. Research, Vol. 32, Suppl.1, August 2009: 94. Proceedings of the 10-th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation, Riga, Latvia, September 2009.
 24. Gotlib J, Białoszewski D, Płaszewski M, Cabak A, Lewandowska M, Sierdziński J. Analiza zmian postaw zawodowych studentów fizjoterapii w trakcie studiów I stopnia- doniesienie wstępne, Postępy Rehabilitacji, T. XXIII, 2, 2009: 59- 60
 25. Lewandowska M., Wojciechowski Ł., Korabiewska I., Białoszewski D.
 26. Wpływ wczesnej rehabilitacji na poziom zachowań zdrowotnych w grupie kobiet z rakiem gruczołu sutkowego. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 108-109
 27. Lewandowska M., Wojciechowski Ł., Białoszewski D. Wpływ wczesnej kinezyterapii wśród kobiet po zabiegach mastektomii na poziom przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 109-110
 28. Lewandowska M., Kłoda M., Białoszewski D., Rongies W. Poziom zachowań zdrowotnych wśród studentów fizjoterapii mierzonych Wielowymiarową Skalą Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHCL). Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 64
 29. Lewandowska M., Czajkowska M., Białoszewski D., Korabiewska I., Kłoda M. Akceptacja choroby u chorych leczonych metodą Ilizarowa. Balneologia Polska 2008; 4 (114): 320-323
 30. M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Zachowania zdrowotne wśród fizjoterapeutów. Zdrowie Kultura Zdrowotna Edukacja 2008; Tom 2: 139-143 ISSN 1689-9083
 31. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. Rehabilitacja a samopoczucie u kobiet po mastektomii. W Człowiek chory- Aspekty Biospołeczne, T 1. (red.) Janowski K., Gierus J. Lublin 2009: 264-273 ISBN 978-83-60702-68-0
 32. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Boguszewski D., Słupik A., Madej S. Zastosowanie cyfrowej termowizji do oceny skuteczności treningów relaksacyjnych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 113-114
 33. Smolis-Bąk E., Kazimierska B., Scipio del Campo K., Chwyczko T., Kowalik I., Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Szwed H. W jakim stopniu zachowania prozdrowotne wpływają na wydolność fizyczną pacjentów po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego rehabilitowanych w szpitalu? Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 33-34
 34. Korabiewska, M. Sasin, M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Kłoda. Znaczenie komunikacji rodzic-nauczyciel dla zachowań prozdrowotnych dzieci. (red.)
 35. M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek. Wartości komunikacji różnych grup społecznych. Adam Marszałek Toruń 2009: 275-281. ISBN 978-83-7611-562-7
 36. M. Lewandowska, I. Korabiewska, B. Kowalska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski. Wartości osobiste studentów fizjoterapii. (red.) M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek. Wartości komunikacji różnych grup społecznych. Adam Marszałek Toruń 2009: 345-353. ISBN 978-83-7611-562-7
 37. Korabiewska I., Sawicki P., Lewandowska M., Białoszewski D. Wpływ aquaaerobicu na wydolność oddechową kobiet w różnych grupach wiekowych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 184-185
 38. Korabiewska I., Próchniewicz N., Lewandowska M., Białoszewski D. Wpływ ćwiczeń aqua fitness prowadzonych w wodzie o różnej głębokości na zmianę ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 185-186
 39. Korabiewska, M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Dwornik, Wpływ masażu klasycznego na zmiany napięcia wybranych mięśni grzbietu, „Wellness And Prosperity In Different Phases Of Life”,  red. dr hab. n. med. Grażyna Olchowik, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-25-3
 40. Korabiewska, M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Kłoda. Wpływ masażu klasycznego na radzenie sobie z chorobą przez pacjenta z dolegliwościami bólowymi. Impast Of A Lifestyle On Wellness and Prosperity, red. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Turowski. NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978 -83- 61495-92-5
 41. Korabiewska, M. Lewandowska, D. Białoszewski, I. Falkowski. Wpływ wczesnej rehabilitacji na jakość życia pacjentów po udarze mózgu. Cultural Behaviors Conditioning Welles. (red.) Wolski A. NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-01-7
 42. M. Lewandowska, A. Ignaczak, I. Korabiewska, D. Białoszewski, W. Rongies. The level of pain In the group of patients with knee oseoarthritis subject to systemie cryotherapy procedures. Wellness and Prosperity in Sickness and Disability. (red.) Jarosz M. NeuroCentrum, Lublin 2009: 143-152. ISBN 978-83-61495-84-0
 43. M. Lewandowska, A. Bilska, I. Korabiewska, W. Rongies, D. Białoszewski. Influence of Dance therapy on the well-being sensation in post-mastectomy patients. Wellness and Support in Good Health and Sickness. (red.) Wiktor H. NeuroCentrum, Lublin 2009: 225-232. ISBN 978-83-61495-17-8
 44. M. Lewandowska, I. Korabiewska, D. Białoszewski, J. Kowalska. Pro-health behaviour of students majoring In physiotherapy. Education vs. Wellness. (red.) Daniluk J. NeuroCentrum, Lublin 2009:255-264. ISBN 978-83-61495-00-3
 45. Rongies W., Lazar A., Bąk A., Lewandowska M., Kolanowska-Kenczew T., Dolecki W., Trzepla E., Sierdziński J. Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem pedobarografu Win Pod w dwóch grupach geriatrycznych charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 207-208
 46. M. Lewandowska, D. Dolina, I. Korabiewska, A. Słupik, W. Rongies, D. Białoszewski. Poziom zachowań zdrowotnych w grupie rodziców i nauczycieli w odniesieniu do profilaktyki korekcji zaburzeń statyki ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009 Vol. 11 (supl. 3): 24-25
 47. Korabiewska, A. Brzozowski, M. Lewandowska, A. Słupik, D. Białoszewski. Wpływ masażu izometrycznego na zmianę napięcia mięśnia czworogłowego uda. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009 Vol. 11 (supl. 3): 26
 48. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. ANALGESIC EFFECT OF LASER THERAPY AND MAGNETIC FIELD THERAPY IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN. S: 137-148. [W:] Enviroment and wellness in different phases of life. (red.) Tuszyńska-Bogucka W. Lublin 2010. ISBN 978-83-61495-22-2
 49. Lewandowska M., Korabiewska I., Kłoda M., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.Ocena najczęstszych dolegliwości bólowych w grupie zawodowej fizjoterapeutów. S: 308-323. [W:] Edukacja Jutra (red.) Denek K.,  Kamińska A., Kojs W., Olesiewicz P. Sosnowiec 2010. ISBN  978-83-61991-64-9
 50. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W., Bronikowski A. Effect of classical massage on the severity of low back pain. S: 121-140. [W:] Enviroment and education vs. wellness. (red.) Kurlej W. Lublin 2010. ISBN 078-83-61495-14-7
 51. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W., Kowalska J. The most common musculosceletal pain syndromes in dentists. S: 173-184. [W:] Enviromental factors shaping wellness in sickness and disability. (red.) Bergier J. ISBN 978-83-61495-06-2
 52. Lewandowska M., Korabiewska I., Kowalska B., Białoszewski D. Wartości osobiste studentów uczelni warszawskich. S: 345-353. [W:]  Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. (red.) Baryluk M., Wawrzak-Chodaczek M. Toruń 2009. ISBN 978-83-7611-562-7
 53. Lewandowska M., Korabiewska I., Rongies W., Wasiak K., Białoszewski D. Poziom dolegliwości bólowych w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową dolnego odcinka kręgosłupa poddawanych zabiegom laseroterapii i magnetoterapii. Postępy Rehabilitacji 2010; supl. no 8. S: 184-185. ISSN 0860-6161
 54. Lewandowska M., Korabiewska I., Słupik A., Bronikowski A., Białoszewski D. Wpływ krioterapii miejscowej na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby u pacjentów z zespołami bólowymi w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia 2010; supl. S: 65. ISNN 1230-8323
 55. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D., Kłoda M. Przydatność metod zooterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, S: 324-336. [W:] Edukacja Jutra (red.) Denek K.,  Kamińska A., Kojs W., Olesiewicz P. Sosnowiec 2010, ISBN  978-83-61991-64-9
 56. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D. Evaluation of health-related quality of life in patients before and after total hip replacement, S: 91 -99, [W:] Wellness and support of the environment in good health and sickness, (red.)  Turowski K., Lublin 2010, ISBN 978-83-61495-18-5
 57. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D. The effect of ballet training on the changes in foot loading in grade 1 students of Roman Turczynowicz Ballet School in Warsaw, S: 67-78, [W:] Environmental and cultural behaviors conditioning wellness, (red.)  Nowak- Starz G., Lublin 2010, ISBN 978-83-61495-10-9
 58. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D. The effect of a program of general keep-fit exercises on physical capacity in obese persons, S: 151-158, [W:] Impact of the environment on lifestyle and wellness, (red.) Bidzan L., Lublin 2010, ISBN 978-83-61495-02-4
 59. Korabiewska I., Sałyga E., Lewandowska M.,  Słupik A., Białoszewski D. Wpływ wybranych metod masażu na zmianę napięcia mięśnia wielodzielnego u osób pracujących w pozycjach wymuszonych. Fizjoterapia 2010; supl. S: 68, ISNN 1230-8323
 60. Korabiewska I., Lewandowska M., Danowska K., Wasiak K., Białoszewski D. Porównanie działania przeciwbólowego miejscowej krioterapii z magnetoterapią połączoną z sonoterapią w leczeniu pacjentów z gonartrozą,  Postępy Rehabilitacji 2010; supl. no 8. S: 92-93. ISSN 0860-6161
 61. Korabiewska I., Sipko H., Lewandowska M., Białoszewski D. Ocena skuteczności leczenia falą uderzeniową i terapią skojarzoną pacjentów z tzw. łokciem tenisisty, Acta Balneologica, 2010; LII (2): 76-83
 62. Rongies W., Wultańska D., Koc K., Bogusz A., Rongies M., Świercz P., Lewandowska M., Cholewińska G., Meisel – Mikołajczyk F. Wpływ promieniowania UV w zakresie długości B i C, w warunkach in vitro, na różne szczepy bakterii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65: 89 – 94. ISSN 0033-210
 63. Gotlib J., Białoszewski D., Lewandowska M. Kształcenie interdyscyplinarne w zawodach medycznych. Praca u podstaw czy idee-fixe?  Przegląd piśmiennictwa Zdrowie Publiczne 2011; 121 (3): 288-294 ISNN PL 0044-2011
 64. Kłoda M., Bielawska – Zdyra M., Potrzebowska I., Lewandowska M., Białoszewski D., Brzuskiewicz- Kuźmicka G. Ocena wybranych parametrów chodu u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.Fizjoterapia Polska 2011; 11 (Suplement 1): 22 i 83. ISSN 1642-0136
 65. Lewandowska M., Koziarska M., Korabiewska I., Słupik A., Dwornik M., Białoszewski D. Poziom stresu i sposoby radzenia sobie z nim w wybranej grupie fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2011; 11 (Suplement 1):ISSN 1642-0136
 66. Korabiewska I., Marton E., Lewandowska M., Dwornik M., Białoszewski D. Wpływ różnych form aktywności ruchowej na występowanie niespecyficznych zespołów bólowych kończyn dolnych u ciężarnych. Fizjoterapia Polska 2011; 11 (Suplement 1): ISSN 1642-013
 67. Lewandowska M., MielańczukB., Rak A., Korabiewska I., Białoszewski D.,Rongies W.The effect of a single citrus fruit aromatherapy session on overall well-being in a group of physiotherapy students – a pilot study. S: 165 -172. [W:] Social and Cultural behaviours conditioning wellness. (red.) Bergier J. NeuroCentrum,  Lublin 2011; ISBN 978-83-61495-77-2
 68. Lewandowska M., Machnik A., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. Assessment of health-related behaviours in a group of patients with low back degenerative disk disease. S.: 67 – 82. [W:] Social Factors shaping wellness in disability. (red.) Kurlej W. NeuroCentrum,  Lublin 2011. ISBN 978-83-61495-69-7
 69. Lewandowska M., Szwanc M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. Effects of physical activity on maximal expiratory flow rate in population over 65 years of age. S.: 71 – 81. [W:] Wellness in different phases of life. (red.) Dybińska E. NeuroCentrum,  Lublin 2011. ISBN 978-83-61495-42-0
 70. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. Zachowania zdrowotne wśród kobiet po 65 roku życia a komunikacja interpersonalna. S.: 505 – 517. [W:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności. (red.) Wawrzak – Chodaczek M., Jagoszewska I. Adam Marszałek, Toruń 2011. ISBN 978-83-7780-068-3
 71. Korabiewska I.,  Danowska K., Lewandowska M.,  Białoszewski D. Comparison of analgesic effect of local cryotherapy vs. magnetic field therapy combined with sonotherapy in gonarthrosis patients. S: 103-117. [W:] Wellnes In Good Health And Sickness. (red.) Turowski K.  NeuroCentrum,  Lublin 2011. ISBN 978-83-61495-93-2
 72. Korabiewska I., Pogorzelska A., Lewandowska M., Rongies W.,Białoszewski D. The effectiveness of Kaltenborn-Evjenth manual therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis. S:61-70. [W:] Wellnes In Different Phases Of Life. (red.) Dybińska E. NeuroCentrum, Lublin 2011.ISBN 978-83-61495-42-0
 73. Korabiewska I., Kłos M., Lewandowska M., BiałoszewskiD., Rongies W. Assessment of the effect of Schultz’s autogenic training and Jacobson’s progressive relaxation on the physical and mental status of pregnant women. S:61-79. [W:] Nowak- Starz G. (red.) Szpringer M. NeuroCentrum, Lublin 2011. ISBN 078-83-61495-85-7
 74. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Rongies W.Próba obiektywnej oceny skuteczności treningów relaksacyjnych według Schulza i Jacobsona. S.: 307-317. [W:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności.(red.) Wawrzak – Chodaczek M., Jagoszewska I. Adam Marszałek, Toruń 2011. ISBN 978-83-7780-068-3
 75. Lewandowska M., Korabiewska I., Walczak I., Gotlib G., Białoszewski D. Wiedza rodziców dzieci do lat 3 na temat zachowań zdrowotnych,  [w:] Frołowicz E., Majchrzak N., Starik N. (red.)Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań 2012, s. 111-119, ISBN 978-83-61304-41-8
 76. Korabiewska I., Lalak M., Lewandowska M., Białoszewski B. Problem integracyjności kształcenia i zatrudnienia niedowidzących i niewidomych masażystów, [w:] Frołowicz E., Majchrzak N., Starik N. (red.)Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań 2012, s. 69-87, ISBN 978-83-61304-41-8
 77. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Wasiak K. Ocena przydatności hipoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem. Doniesieniewstępne. Fizjoterapia Polska 2011; 11(2):175-181
 78. Białoszewski D., Lewandowska M., Korabiewska I., Rongies W., Woińska K., Gotlib J.Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.Fizjoterapia Polska2012; 12(2): 141-146
 79. Kłoda M., Bielawska – Zdyra M., Potrzebowska I., Lewandowska M., Białoszewski D., Brzuskiewicz- Kuźmicka G. Ocena stabilometryczna postawy pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Fizjoterapia Polska 2011; (Suplement 1): 22 i 79-80.  ISSN 1642-0136Rongies W., Stepniewska S., Lewandowska M., Smolis-Bak E., Dolecki W., Sierdziński J., Trzepla E., Cholewinska G., Stankiewicz W. Physical activity long-term after liver transplantation yields better quality of life. Annals of Transplantation  2011 Sep 30;16 (3):126-131. ISSN 1425-9524

 

DR  N. MED. O KULTURZE  FIZYCZJEJ  W ZAK. REH.   ANDRZEJ  GRYGLEWICZ

 1. Bartosz Molik, Tomasz Zubala, Katarzyna Słyk, Beata Kucharczyk, Andrzej Gryglewicz. Motywacja osób niepełnosprawnych do uprawiania koszykówki na wózkach Advances in Rehabilitation
  Rok: 2010, T. 24, [nr] 2, s. 53-61 ISSN: 0860-6161
 2. Bartosz Molik, Tomasz Zubala, Katarzyna S!yk, Grzegorz Bigas, Andrzej Gryglewicz, Beata Kucharczyk. Motywacja osób niepełnosprawnych do uprawiania wybranych dyscyplin paraolimpijskiech (koszykówki na wózkach, rugby na wózkach i boccii)
  Fizjoterapia, Rok: 2010, T. 18, nr 1, s. 42-51, ISSN: 1230-8323
 3. Waldemar Skowroński, Andrzej Gryglewicz. Charakterystyka zainteresowań zawodników i zawodniczek uczestników Onkoolimpiady
  Postępy Rehabilitacji, Rok: 2009, T. 23, [nr] 4, s. 53-59, ISSN: 0860-6161
 4. Waldemar Skowroński, Andrzej Gryglewicz. Charakterystyka zainteresowań ogólnych i sportowych oraz oczekiwania zawodników wobec uczestnictwa w I Onkolimpiadzie, Warszawa 2007 (w) Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w ma!ych miastach, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej".

 

DR  N. MED.  IZABELA  KORABIEWSKA

 1. I. Korabiewska., M. Lewandowska., D. Białoszewski M. Wójcicka.  Evaluation of selected elements of the quality of life among patients after allogenic kidney transplantation. W: Wellnes, quality of life, and care in sickness and disability. Lublin 2008:  129-136
 2. M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Evaluation of health behaviours of patients after renal graft. W: Risk factors and prevention in a fight for health and wellness. (red.) Mosiewicz J. Lublin 2008: 143-152 ISBN 83-911597-8-7
 3. M. Lewandowska, I. Korabiewska, W. Rongies, D. Białoszewski. Ocena zachowań zdrowotnych w grupie biorców przeszczepu nerki. W: Psychologia w służbie człowieka-oczekiwania i rzeczywistość. (red.) Wrona-Polańska H. Kraków 2008; 81 ISBN 978-83-7587-097-8
 4. M. Lewandowska, M. Czajkowska, D. Białoszewski, I. Korabiewska, M. Kłoda. Akceptacja choroby u chorych leczonych metodą Ilizarowa. Balneologia Polska 2008; 4 (114): 320-323
 5. M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Zachowania zdrowotne wśród fizjoterapeutów. Zdrowie Kultura Zdrowotna Edukacja 2008; tom 2: 139-143 ISSN 1689-9083
 6. Białoszewski D, Korabiewska I, Lewandowska M, Boguszewski D. Assesment of efficacy of relaxation training with digital thermovision, heart rate measurement and Subjective Emotional Tension Score, Int. J. of the Reh. Research, Vol. 32, Suppl.1, August 2009: 94. Proceedings of the 10-th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation, Riga, Latvia, September 2009
 7. Lewandowska M., Wojciechowski Ł., Korabiewska I., Białoszewski D.Wpływ wczesnej rehabilitacji na poziom zachowań zdrowotnych w grupie kobiet z rakiem gruczołu sutkowego. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 108-109
 8. Lewandowska M., Czajkowska M., Białoszewski D., Korabiewska I., Kłoda M.Akceptacja choroby u chorych leczonych metodą Ilizarowa. Balneologia Polska 2008; 4 (114): 320-323
 9. M. Lewandowska, I. Korabiewska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski, W. Rongies. Zachowania zdrowotne wśród fizjoterapeutów. Zdrowie Kultura Zdrowotna Edukacja 2008; Tom 2: 139-143 ISSN 1689-9083
 10. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. Rehabilitacja a samopoczucie u kobiet po mastektomii. W Człowiek chory- Aspekty Biospołeczne, T 1. (red.) Janowski K., Gierus J. Lublin 2009: 264-273 ISBN 978-83-60702-68-0
 11. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Boguszewski D., Słupik A., Madej S. Zastosowanie cyfrowej termowizji do oceny skuteczności treningów relaksacyjnych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 113-114
 12. Smolis-Bąk E., Kazimierska B., Scipio del Campo K., Chwyczko T., Kowalik I., Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Szwed H. W jakim stopniu zachowania prozdrowotne wpływają na wydolność fizyczną pacjentów po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego rehabilitowanych w szpitalu? Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 33-34
 13. I Korabiewska, M. Sasin, M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Kłoda.Znaczenie komunikacji rodzic-nauczyciel dla zachowań prozdrowotnych dzieci. (red.)
 14. M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek. Wartości komunikacji różnych grup społecznych. Adam Marszałek Toruń 2009: 275-281. ISBN 978-83-7611-562-7
 15. M. Lewandowska, I. Korabiewska, B. Kowalska, E. Smolis-Bąk, D. Białoszewski. Wartości osobiste studentów fizjoterapii. (red.) M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek. Wartości komunikacji różnych grup społecznych. Adam Marszałek Toruń 2009: 345-353. ISBN 978-83-7611-562-7
 16. Korabiewska I., Sawicki P., Lewandowska M., Białoszewski D. Wpływ aquaaerobicu na wydolność oddechową kobiet w różnych grupach wiekowych. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 184-185
 17. Korabiewska I., Próchniewicz N., Lewandowska M., Białoszewski D. Wpływ ćwiczeń aqua fitness prowadzonych w wodzie o różnej głębokości na zmianę ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Postępy Rehabilitacji 2009; 23 (2): 185-186
 18. Korabiewska I., M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Dwornik, Wpływ masażu klasycznego na zmiany napięcia wybranych mięśni grzbietu, „Wellness And Prosperity In Different Phases Of Life”,  red. dr hab. n. med. Grażyna Olchowik, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-25-3
 19. Korabiewska I., M. Lewandowska, D. Białoszewski, M. Kłoda. Wpływ masażu klasycznego na radzenie sobie z chorobą przez pacjenta z dolegliwościami bólowymi. Impast Of A Lifestyle On Wellness and Prosperity, red. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Turowski. NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978 -83- 61495-92-5
 20. Korabiewska I., M. Lewandowska, D. Białoszewski, I. Falkowski. Wpływ wczesnej rehabilitacji na jakość życia pacjentów po udarze mózgu. Cultural Behaviors Conditioning Welles. (red.) Wolski A. NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-01-7
 21. M. Lewandowska, A. Ignaczak, I. Korabiewska, D. Białoszewski, W. Rongies.The level of pain In the group of patients with knee oseoarthritis subject to systemie cryotherapy procedures. Wellness and Prosperity in Sickness and Disability. (red.) Jarosz M. NeuroCentrum, Lublin 2009: 143-152. ISBN 978-83-61495-84-0
 22. M. Lewandowska, A. Bilska, I. Korabiewska, W. Rongies, D. Białoszewski. Influence of Dance therapy on the well-being sensation in post-mastectomy patients. Wellness and Support in Good Health and Sickness. (red.) Wiktor H. NeuroCentrum, Lublin 2009: 225-232. ISBN 978-83-61495-17-8
 23. M. Lewandowska, I. Korabiewska, D. Białoszewski, J. Kowalska. Pro-health behaviour of students majoring In physiotherapy. Education vs. Wellness. (red.) Daniluk J. NeuroCentrum, Lublin 2009:255-264. ISBN 978-83-61495-00-3
 24. M. Lewandowska, D. Dolina, I. Korabiewska, A. Słupik, W. Rongies, D. Białoszewski. Poziom zachowań zdrowotnych w grupie rodziców i nauczycieli w odniesieniu do profilaktyki korekcji zaburzeń statyki ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009 Vol. 11 (supl. 3): 24-25
 25. Korabiewska I., A. Brzozowski, M. Lewandowska, A. Słupik, D. Białoszewski. Wpływ masażu izometrycznego na zmianę napięcia mięśnia czworogłowego uda. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009 Vol. 11 (supl. 3): 26
 26. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. ANALGESIC EFFECT OF LASER THERAPY AND MAGNETIC FIELD THERAPY IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN. S: 137-148. [W:] Enviroment and wellness in different phases of life. (red.) Tuszyńska-Bogucka W. Lublin 2010. ISBN 978-83-61495-22-2
 27. Lewandowska M., Korabiewska I., Kłoda M., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.Ocena najczęstszych dolegliwości bólowych w grupie zawodowej fizjoterapeutów. S: 308-323. [W:] Edukacja Jutra (red.) Denek K.,  Kamińska A., Kojs W., Olesiewicz P. Sosnowiec 2010. ISBN  978-83-61991-64-9
 28. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W., Bronikowski A. Effect of classical massage on the severity of low back pain. S: 121-140. [W:] Enviroment and education vs. wellness. (red.) Kurlej W. Lublin 2010. ISBN 078-83-61495-14-7
 29. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W., Kowalska J. The most common musculosceletal pain syndromes in dentists. S: 173-184. [W:] Enviromental factors shaping wellness in sickness and disability. (red.) Bergier J. ISBN 978-83-61495-06-2
 30. Lewandowska M., Korabiewska I., Kowalska B., Białoszewski D. Wartości osobiste studentów uczelni warszawskich. S: 345-353. [W:]  Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. (red.) Baryluk M., Wawrzak-Chodaczek M. Toruń 2009. ISBN 978-83-7611-562-7
 31. Lewandowska M., Korabiewska I., Rongies W., Wasiak K., Białoszewski D. Poziom dolegliwości bólowych w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową dolnego odcinka kręgosłupa poddawanych zabiegom laseroterapii i magnetoterapii. Postępy Rehabilitacji 2010; supl. no 8. S: 184-185. ISSN 0860-6161
 32. Lewandowska M., Korabiewska I., Słupik A., Bronikowski A., Białoszewski D. Wpływ krioterapii miejscowej na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby u pacjentów z zespołami bólowymi w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia 2010; supl. S: 65. ISNN 1230-8323
 33. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D., Kłoda M. Przydatność metod zooterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, S: 324-336. [W:] Edukacja Jutra (red.) Denek K.,  Kamińska A., Kojs W., Olesiewicz P. Sosnowiec 2010, ISBN  978-83-61991-64-9
 34. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D. Evaluation of health-related quality of life in patients before and after total hip replacement, S: 91 -99, [W:] Wellness and support of the environment in good health and sickness, (red.)  Turowski K., Lublin 2010, ISBN 978-83-61495-18-5
 35. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D. The effect of ballet training on the changes in foot loading in grade 1 students of Roman Turczynowicz Ballet School in Warsaw, S: 67-78, [W:] Environmental and cultural behaviors conditioning wellness, (red.)  Nowak- Starz G., Lublin 2010, ISBN 978-83-61495-10-9
 36. Korabiewska I., Lewandowska M., Białoszewski D. The effect of a program of general keep-fit exercises on physical capacity in obese persons, S: 151-158, [W:] Impact of the environment on lifestyle and wellness, (red.) Bidzan L., Lublin 2010, ISBN 978-83-61495-02-4
 37. Korabiewska I., Sałyga E., Lewandowska M.,  Słupik A., Białoszewski D. Wpływ wybranych metod masażu na zmianę napięcia mięśnia wielodzielnego u osób pracujących w pozycjach wymuszonych. Fizjoterapia 2010; supl. S: 68, ISNN 1230-8323
 38. Korabiewska I., Lewandowska M., Danowska K., Wasiak K., Białoszewski D. Porównanie działania przeciwbólowego miejscowej krioterapii z magnetoterapią połączoną z sonoterapią w leczeniu pacjentów z gonartrozą,  Postępy Rehabilitacji 2010; supl. no 8. S: 92-93. ISSN 0860-6161
 39. Korabiewska I., Sipko H., Lewandowska M., Białoszewski D. Ocena skuteczności leczenia falą uderzeniową i terapią skojarzoną pacjentów z tzw. łokciem tenisisty, Acta Balneologica, 2010; LII (2): 76-83
 40. Lewandowska M., Koziarska M., Korabiewska I., Słupik A., Dwornik M., Białoszewski D. Poziom stresu i sposoby radzenia sobie z nim w wybranej grupie fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2011; 11 (Suplement 1):ISSN 1642-0136
 41. Korabiewska I., Marton E., Lewandowska M., Dwornik M., Białoszewski D.Wpływ różnych form aktywności ruchowej na występowanie niespecyficznych zespołów bólowych kończyn dolnych u ciężarnych. Fizjoterapia Polska 2011; 11 (Suplement 1):    ISSN 1642-0136
 42. Lewandowska M., MielańczukB., Rak A., Korabiewska I., Białoszewski D.,Rongies W.The effect of a single citrus fruit aromatherapy session on overall well-being in a group of physiotherapy students – a pilot study. S: 165 -172. [W:] Social and Cultural behaviours conditioning wellness. (red.) Bergier J.NeuroCentrum,  Lublin 2011; ISBN 978-83-61495-77-2
 43. Lewandowska M., Machnik A., Korabiewska I., Białoszewski D.,Rongies W. Assessment of health-related behaviours in a group of patients with low back degenerative disk disease. S.: 67 – 82. [W:] Social Factors shaping wellness in disability. (red.) Kurlej W. NeuroCentrum,  Lublin 2011. ISBN 978-83-61495-69-7
 44. Lewandowska M., Szwanc M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W. Effects of physical activity on maximal expiratory flow rate in population over 65 years of age. S.: 71 – 81. [W:] Wellness in different phases of life. (red.) Dybińska E. NeuroCentrum,  Lublin 2011. ISBN 978-83-61495-42-0
 45. Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W.Zachowania zdrowotne wśród kobiet po 65 roku życia a komunikacja interpersonalna. S.: 505 – 517. [W:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności. (red.) Wawrzak – Chodaczek M., Jagoszewska I. Adam Marszałek, Toruń 2011. ISBN 978-83-7780-068-3
 46. Korabiewska I.,  Danowska K., Lewandowska M.,  Białoszewski D. Comparison of analgesic effect of local cryotherapy vs. magnetic field therapy combined with sonotherapy in gonarthrosis patients. S: 103-117. [W:] Wellnes In Good Health And Sickness. (red.) Turowski K.  NeuroCentrum,  Lublin 2011. ISBN 978-83-61495-93-2
 47. Korabiewska I., Pogorzelska A., Lewandowska M., Rongies W.,Białoszewski D. The effectiveness of Kaltenborn-Evjenth manual therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis. S:61-70. [W:] Wellnes In Different Phases Of Life. (red.) Dybińska E. NeuroCentrum, Lublin 2011.ISBN 978-83-61495-42-0
 48. Korabiewska I., Kłos M., Lewandowska M., BiałoszewskiD., Rongies W. Assessment of the effect of Schultz’s autogenic training and Jacobson’s progressive relaxation on the physical and mental status of pregnant women. S:61-79. [W:] Nowak- Starz G. (red.) Szpringer M. NeuroCentrum, Lublin 2011. ISBN 078-83-61495-85-7
 49. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Rongies W. Próba obiektywnej oceny skuteczności treningów relaksacyjnych według Schulza i Jacobsona. S.: 307-317. [W:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności.(red.) Wawrzak – Chodaczek M., Jagoszewska I. Adam Marszałek, Toruń 2011. ISBN 978-83-7780-068-3
 50. Lewandowska M., Korabiewska I., Walczak I., Gotlib G., Białoszewski D. Wiedza rodziców dzieci do lat 3 na temat zachowań zdrowotnych,  [w:] Frołowicz E., Majchrzak N., Starik N. (red.)Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań 2012, s. 111-119, ISBN 978-83-61304-41-8
 51. Korabiewska I., Lalak M., Lewandowska M., Białoszewski B. Problem integracyjności kształcenia i zatrudnienia niedowidzących i niewidomych masażystów, [w:] Frołowicz E., Majchrzak N., Starik N. (red.)Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań 2012, s. 69-87, ISBN 978-83-61304-41-8
 52. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Wasiak K. Ocena przydatności hipoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem. Doniesieniewstępne. Fizjoterapia Polska 2011; 11(2):175-181
 53. Białoszewski D., Lewandowska M., Korabiewska I., Rongies W., Woińska K., Gotlib J. Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.Fizjoterapia Polska2012; 12(2): 141-146.

 

DR  ZDZISŁAW  PLES

 1. Psychologia a bezdroża irracjonalizmu, Wydawnictwo „Signa Temporis”, Podkowa Leśna 2006, s. 311.
 2. Syria, w: Historia i kultura krajów biblijnych, t. III, Wydawnictwo „Signa Temporis”, Podkowa Leśna 2008, s. 135.
 3. Miejsca i historie biblijne związane z Syrią, Rocznik Teologiczno-Humanistyczny „Signa Temporis” nr 13, Podkowa Leśna 2008, stron 34.
 4. Historyczność i moralna zasadność potopu, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”, Warszawa 8/2007.
 5. Losy narodu żydowskiego a odrzucenie Mesjasza, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”, Warszawa 3/2008.
 6. Wolni duchem, Ukraiński Instytut Humanistyczny, Wydawnictwo „Człowiek. Społeczeństwo. Oświata”, t. 2, z. 1, Bucza 2008.
 7. Natura ludzka w koncepcji Friedricha Dürrenmatta, w: Friedrich Dürrenmatt. Dehumanizacja człowieczeństwa. Rozprawy i studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, red. W. Słomski, Warszawa 2008.
 8. Wspomnienia o światłym człowieku, (wspomnienia o Prof. Zachariaszu Łyko), Rozprawy i studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, red. W. Słomski, Warszawa 2008.
 9. Resocjalizacja a idea chrześcijańskiego nawrócenia, w: Religia w procesie resocjalizacji, s. 21, 2008.
 10. Antropologia grecka a chrześcijańska koncepcja podmiotowości człowieka, Zbornik naucznych trudow, nr 1/2007, Ryga 2008.
 11. Personalizm – podmiotowa nobilitacja człowieczeństwa, Zbornik naucznych trudow, nr 2/2007, Ryga 2008.
 12. Podmiotowość w egzystencjalizmie, Dramatyzm wolności i odpowiedzialności, Zbornik naucznych trudow, nr 2/2007, Ryga 2008.
 13. Obraz natury ludzkiej w świetle twórczości Fiodora Dostojewskiego, Samuela Backetta, Friedricha Dürrenmatta, s.21, w: Bezsens ludzkiej egzystencji, Rozprawy i studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, red. W. Słomski, Warszawa 2008.
 14. Podmiotowość w marksizmie – ideologia a rzeczywistość, [w:] A. Tjapkin (red. naukowy), Zbornik naucznych trudow, nr 1/2007, Ryga 2007.
 15. Grecka antropologia i chrześcijańskie idee, [w:] A. Tjapkin (red. naukowy), Zbornik naucznych trudow, nr 1/2007, Ryga 2007.
 16. Geneza podmiotowości, Signa Temporis, Podkowa Leśna 2009, s.193.
 17. Personalno-strukturalne koncepcje funkcjonowania organizacji wspólnotowych, Człowiek – Świat – Filozofia, Warszawa 2009, s. 20.

 

DR  NAUK  O  KULTURZE  FIZYCZNEJ   JUSTYNA  WALASEK-WYSOCZYŃSKA

 1. The  role   of   posturography   in   rehabilitation   of    post-stoke  patients, Justyna   Walasek, Janusz   Błaszczyk,    Józef  Opara, ISPRM     4th   Word  Congress   of   the   International    Society of     Physical     and    Rehabilitation    Medicine,    June    10-14, 2007 COEX,  Seoul, Korea
 2. Kontrola  stabilności  ciała. Posturografia, J. Walasek  „Wokół czepka” I 2006 nr 162
 3. Usprawnianie  w  chorobie  Alzheimera,  J.  Walasek,   „Wokół czepka” IX/X 2005 nr 158/159
 4. Walka  o  odporność,  J. Walasek,  Wokół  czepka”  IX/X 2005 nr 158/159
 5. Biomechanical assessment of postura stability” J. W. Błaszczyk, R. Orawiec, J.  Walasek, K.   Flis,    Acta    neurobiologiae experimentalis, Polish Neuroscience Society Sixth International Congress, July 16-19 2003 Warszawa, Poland
 6. Postural stability in parkinsoniana J.W. Błaszczyk, R.Orawiec, J. Walasek, K. Flis,   International   Posture   symposium, Smolenice castle, September 6 – 9 2003, Slovakia
 7. Recovery of postural stability after stroke", Jozef Opara, Justyna Walasek, Janusz Błaszczyk, ACTA  UNIVERSITATIS  PALACKIANAE  OLOMUCENSIS  GYMNICA, Vol. 37, No. 2

 

DR  N. MED.   IZABELA  GÓRASKA-JANKOWSKA

 1. Izabela Górska-Jankowska, Wpływ aktywności ruchowej na wydolność fizyczną dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, praca doktorska 2013.
 2. Izabela Górska-Jankowska, Justyna Radlińska, Postępowanie usprawniające w leczeniu dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, Kwartalnik Ortopedyczny, nr 1-2009. Zeszyt 73.
 3. Justyna Radlińska, Izabela Górska-Jankowska, Jacek Wojtczak, Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu zachowawczym wczesnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, Kwartalnik Ortopedyczny, nr 2-2010. Zeszyt 78.