Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 715

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

 

Pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Osteopatii i Fizjoterapii w roku akademickim 2013/2014 odbyło się 24 września.

Ustalono projekty badawcze na rok akademicki 2013/2014.

1. Elektromiograficzna ocena wpływu zabiegów odruchowych / funkcjonalnych (ICD-9 nr 93.65)/ na stawy krzyżowo - biodrowe u pacjentów z zaburzeniami biomechanicznymi kości krzyżowej.

2. Termograficzna ocena wpływu zabiegów neuromobilizacji / techniki tkanek miękkich (ICD-9 nr 93.67)/ na ukrwienie tkanek miękkich w przewlekłych zespołach bólowych stawu ramiennego.

3. Ocena  parametrów układu krążenia  po zabiegach funkcjonalnych (ICD-9 nr 93.65) stosowanych na rozwór aortowy przepony.

Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Fizjoterapii.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Osteopatii i fizjoterapii

Prowadzimy badania naukowe nad mechanizmami fizjologicznymi i skutecznością działania osteopatycznych technik leczniczych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w pracach Koła.

Prace Koła prezentowane na studenckich kongresach naukowych:

VIII Jesienne Dni Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Polańczyk, 6-7 października 2012 r.

1. Ocena skuteczności technik osteopatycznych artykulacji stawów krzyżowo-biodrowych i międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa  uosób ze zmniejszoną ruchomością. - Arkadiusz Martyniuk, Michał Dwornik

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Prowadzimy badania naukowe nad mechanizmami fizjologicznymi i skutecznością leczniczą metod fizjoterapeutycznych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w pracach Koła.

Prace Koła prezentowane na studenckich kongresach naukowych:

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI

Warszawa, 19 kwietnia 2013 roku

Temat wiodący:  Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji

 

1. Związek hipermobilności konstytucjonalnej z urazami stawu skokowego u siatkarzy i siatkarek – Arleta Rutkowska1

Opiekun pracy dr Krzysztof Dudziński2

 

1 SKN Fizjoterapii Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej 

2 Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna 

 

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI

Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych

 2. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych 

 Piotr Kostrzębski1, Michał Bojemski1, Michał Dzierzgwa1, Iwona Koj1, Aneta Błońska2
 
1 SKN Fizjoterapii Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej 
2 Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna 
Opiekun koła: mgr Aneta Błońska 
 
Wstęp. Aktywność ruchowa w wieku szkolnym jest niezwykle istotna dla prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz postrzegana jest jako profilaktyka wielu chorób. Poprzez wszelkie formy aktywności ruchowej, sportowej kształtują się prawidłowe nawyki odgrywające ważną rolę w życiu dorosłego człowieka. 
 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie problematyki związanej z aktywnością ruchową i zainteresowaniami pozaszkolnymi wybranych grupach wiekowych. 
 
Materiał i metody. Przeprowadzono autorską ankietę w wybranych szkołach Podkowy Leśnej w klasach wskazanych przez dyrekcję szkół. Zbadano aktywność ruchową dziewcząt i chłopców prowadzoną na zajęciach wychowania fizycznego, pozaszkolnych zajęciach sportowych oraz zainteresowania sportowe jako hobby. Zbadano 39 osób w przedziale wiekowym 11-17 lat, w klasach: piątej szkoły podstawowej, drugiej gimnazjum i drugiej liceum. 
 
Wyniki. Badanie wykazało, że aktywność fizyczną przejawia 89% dziewcząt i 80% chłopców. Spośród uczniów szkoły podstawowej 38% (6 chłopców, 3 dziewcząt) przebadanych deklaruje, że gry komputerowe sprawiają im więcej przyjemności niż gry i zabawy ruchowe w gronie rówieśników, w szkole gimnazjalnej podobny pogląd przejawia 19% ankietowanych (8 chłopców, 9 dziewcząt), a w liceum 44% ( 2 chłopców, 5 dziewcząt). 85% badanych deklaruje, iż uprawia sport w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz taki sam procent uprawia sporty zimowe. 
 
Wniosek. Na przykładzie badanej grupy wykazano, że młodzież niezależnie od wieku chętnie poświęca czas na aktywność fizyczną i jest świadoma ewentualnych zagrożeń, jakie powoduje jej brak.