Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 509

Strefa studenta


Konkursy i Stypendia


Ogłoszenie

Poszukiwani wolontariusze - czytaj dalej


Studentom i absolwentom PWSM oferujemy pomoc w zakresie:

 • pośredniczenie pomiędzy studentami i absolwentami PWSM a rynkiem pracy
 • przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy
  • określenie własnych zainteresowań i kompetencji zawodowych
  • przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej
 • współpracy między firmami i instytucjami w  zatrudnianiu studentów i absolwentów 
 • kształtowanie wizerunku absolwenta PWSM jako dobrego kandydata na pracownika
 • zbieranie informacji o wymaganiach potencjalnych pracodawców i przekazywanie ich studentom i absolwentom
 • dostęp do ofert pracy, ofert staży i wolontariatu z branży medycznej i branż pokrewnych
 • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych w środowisku pracodawców, udział w targach pracy, konferencjach, zjazdach naukowych oraz innych imprezach organizowanych przez PWSM
 • prowadzenie bazy danych absolwentów
 • badanie losów zawodowych absolwentów


Biuro Karier

Podkategorie