Rekrutacja na Studia Fizjoterapii 2019/2020

 

JEDNOLITE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE 

Warunkiem przyjęcia na studia w PWSM jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej (zwracanej jedynie w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc)
 • zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej lub do wypełnienia na miejscu,
 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej (tegoroczni maturzyści składają świadectwo maturalne po zdaniu matury)
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem, w tym jedno przyklejone na formularzu zgłoszeniowym,
 • dowód wpłaty wpisowego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: w formacie PDF, w formacie doc- MS Word, jako JPG (str1, str2)


 

Wpisowe:

Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od terminu składania dokumentów.

do 31 maja - 0 zł

do 30 czerwca  - 150 zł

do 31 sierpnia - 200 zł

od 1 września - 300 zł

Wpłaty wpisowego należy dokonać przy składaniu dokumentów. 

W roku akademickim 2018/2019 czesne w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej (studia jednolite magisterskie) wynosi:

- jednorazowo 6200 zł *

- w dwóch równych ratach po 3200 zł **

- w dziesięciu równych ratach po 650 zł ****opłata jednorazowa wniesiona do 15 września 2018 r.

**płatne w terminach:

I rata do 15 września
II rata do 15 stycznia

***płatne do 15 każdego miesiąca od września do czerwca włącznie

 

W okresie nauki studenta nie planuje się zmian w opłatach czesnego

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Przelew musi zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Nr albumu (w przypadku gdy student go posiada)
 • Określenie opłaty - wpisowe/czesne, oraz opis - semestr, rata
 • Określenie trybu studiów - stacjonarne/niestacjonarne