Rekrutacja na Studia Fizjoterapii

.

 

Warunkiem przyjęcia na studia w PWSM jest:

 • złożenie kompletu dokumentów w białej papierowej teczce,
 • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej (zwracanej jedynie w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc) - do 30 czerwca  - 150 zł, 0d 1 lipca  do 31 sierpnia  - 200 zł, od 1 września  - 300 zł
 • podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej lub do wypełnienia na miejscu,
 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem, w tym jedno przyklejone na formularzu zgłoszeniowym,
 • dowód wpłaty wpisowego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: w formacie PDF, w formacie doc- MS Word, jako JPG (str1, str2)


 

Wpisowe:

Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od terminu składania dokumentów.

do 30 czerwca  - 150 zł
od 1 lipca  do 31 sierpnia - 200 zł
od 1 września - 300 zł

Wpłaty wpisowego należy dokonać przy składaniu dokumentów. Opłata ta jest bezzwrotna.

 

Czesne:

Fizjoterapia Czesne
za rok studiów*
Czesne
2 równe raty**
Czesne
4 równe raty***
Czesne 
10 równych rat****
Studia stacjonarne 5 300 zł  2 700 zł  1 375 zł  560 zł
Studia niestacjonarne 5 100 zł  2 600 zł  1 325 zł 540 zł


*opłata jednorazowa wniesiona do 15 września 2016 r.

**płatne w terminach:

I rata do 15 września
II rata do 15 stycznia

***płatne w terminach:

I rata do 15 września
II rata do 15 grudnia
III rata do 15 lutego
IV rata do 15 maja

****płatne do 15 każdego miesiąca od września do czerwca włącznie

W okresie nauki studenta nie planuje się zmian w opłatach czesnego

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Przelew musi zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Nr albumu (w przypadku gdy student go posiada)
 • Określenie opłaty - wpisowe/czesne, oraz opis - semestr, rata
 • Określenie trybu studiów - stacjonarne/niestacjonarne