Współpraca

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o odbywanie praktyk zawodowych z renomowanymi placówkami zarówno w okolicy siedziby szkoły jak i w Warszawie. Nasi studenci odbywają praktyki w: