Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 715

Kandydat

Senat Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej zatwierdził warunki naboru studentów na Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej w roku akademickim 2016/2017

 


 

 WYDZIAŁ MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

Rozpoczynamy rekrutację na I rok  Studiów Medycyny Osteopatycznej na rok akademicki 2016/2017

Zapraszamy na dni otwarte  na każdych zajęciach I i II roku Medycyny Osteopatycznej.

(po wcześniejszym umówieniu się - Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii 
dr n. med. Michał Dwornik D.O.  tel. 505 045 790 
lub mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią Wyższą !!!  
/nie kursem 4 czy 5 letnim/ nauczającą Osteopatii  na 3 letnich Podyplomowych Studiach Medycyny Osteopatycznej - 1500 godzin 
Tylko Uczelnie Wyższe - studia  posiadają wpis w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( nasz wpis jest pod nr 347).

Jeżeli chcecie  Państwo uczyć się według programu zatwierdzonego 
i kontrolowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz być prawdziwymi studentami (a nie kursantami), posiadającymi indeks, legitymację studencką, Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej i otrzymać międzynarodowe punkty ECTS zapraszamy na Wydział Medycyny Osteopatycznej PWSM.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom D.O. , Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz 86 międzynarodowych punktów ECTS.

 

JESTEŚMY JEDYNĄ W POLSCE UCZELNIĄ WYŻSZĄ  NAUCZAJĄCĄ OSTEOPATII  NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

(szkoły wyższe  - studia, muszą posiadać wpis w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - nasz nr 347)

 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzą wykładowcy osteopatii D.O. szkoleni przez największe Szkoły Osteopatii w Europie!!!

The British School of Osteopathy,

- European School of Osteopathy,

- Osteopathie Schule Deutschland,

- Sutherland College of Osteopathic Medecine.


Na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM nauczamy osteopatii 
w oparciu o zróżnicowane programy powyższych szkół osteopatii.
Nasz program zawiera również naukę Neuromobilizacji i Fascial Distortion Model (FDM).

 

Nasz Dyplom D.O.

Kandydat

 

Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym realizujemy program 1500 godzin w 3 lata wraz z praktykami klinicznymi na 6 semestrze.

 

Prowadzimy i publikujemy badania naukowe z zakresu Medycyny Osteopatycznej.

 

Jako jedyni w Polsce wydajemy Państwowe Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej.

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Medycyny Osteopatycznej    Dyplom OSTEOPATII 6 sem.jpg   str 34 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

 

str 56 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg    str 78 Dypl SUPLEMENT OSTEO popr3maj13 .jpg

 

 

Jesteśmy Szkołą Wyższą dlatego też nasi studenci otrzymują indeksy.

 

 

Indeksy - Wydział Medycyny OsteopatycznejIndeksy - Wydział Medycyny Osteopatycznej - wpisy

 

 

NASZA OFERTA I ATUTY

 1. Proponujemy naukę medycyny osteopatycznej na Wyższej Uczelni Medycznej
 2. Studenci osteopatii i fizjoterapii naszej Uczelni korzystają z wiedzy i doświadczenia  kadry naukowej profesorów i doktorów nauk medycznych
 3. Program nauczania na studiach osteopatii PWSM oparty jest o najlepsze wzorce programowe szkół osteopatii z Anglii
 4. Studentom 3 roku osteopatii zapewniamy praktykę z pacjentami Centrum Rehabilitacji Medycznej przy Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej
 5. Prowadzimy badania naukowe nad mechanizmami fizjologicznymi i skutecznością działania osteopatycznych technik leczniczych
 6. W naszym Uczelnianym Kole Naukowym Fizjoterapii i Osteopatii studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych i prezentować swoje osiągnięcia na kongresach
 7. Przebieg studiów  potwierdzany jest zaliczeniami i egzaminami wpisywanymi do indeksu
 8. Studia Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata w wymiarze 1500 godzin kontaktowych i 650 godzin niekontaktowych (86 punktów ECTS), rocznie - 42 zjazdy w niedziele
 9. Każdy absolwent po zdaniu egzaminów końcowych i obronie pracy dyplomowej dostaje państwowe Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej

 

 

 


 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ZAWODU - OSTEOPATA 

nr 323010 - (KZiS - Polska Klasyfikacja zawodów i Specjalności), 

nr 3230 - ( ISCO 8 - International Standard Classification of Occupations)

1.PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU OSTEOPATY

            - Zgodnie z Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej; Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn. zmianami - ”osoba wykonującą zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowot­nych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”.

            - Zgodnie z Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  - Osteopata nabywa fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie oraz  Art. 8a. ustawy  - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami - Zakres świadczeń zdrowotnych określony jest efektami kształcenia studiów podyplomowych.

             - Zgodnie z Art. 8a. ustawy  - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami i Art. 8. Pkt. 7. ustawy  - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, program kształcenia określa uczelnia i
podaje efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji i dokumentacji.

            - Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Medycyny Osteopatycznej mając prawa do nauczania w obszarze ksztacenia w zakresie nauk medycznych stworzyła pierwszy w Polsce autorski program kształcenia medycyny osteopatycznej w oparciu o efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

            - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, paragraf 2. pkt 2 zawód osteopaty jest wpisany do polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności po nr 323010 i na tej  podstawie dokonuje się  szkolenia zawodowego w tym zakresie.

            - Polska klasyfikacja zawodów i specjalności oparta jest na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji ISCO - 08 opracowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowanym przez Eurostat do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Zawód
osteopaty jest wpisany do Międzynarodowej organizacji Pracy pod nr 3230.

 

2. OPIS ZAWODU

 Osteopatia jest zawodem medycznym w ramach którego wykonuje się zabiegi z zakresu leczenia osteopatycznego. Status  zawodu medycznego osteopaty jest regulowany w inny sposób przez różne kraje. W Polsce nie ma regulacji ustawowych zawodu osteopaty.
 Istnieje rejestracja zawodu osteopaty  i wpis w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 323010.W USA zawód ten ma najwyższą rangę i jest specjalizacją lekarską  z tytułem D.O. (Doktor Osteopatii). D.O. jest  w pełni wykształconym lekarzem. W Europie D.O. (Dyplomowany Osteopata) jest osobą, która ukończyła 5 lub 6 letnią dzienną szkołę osteopatii. W Polsce nie jest prowadzone nauczanie tego zawodu na poziomie studiów
 publicznych i niepublicznych I i II stopnia. Nauczanie zawodu osteopatii odbywa się na poziomie kursów 4 i 5 letnich. W roku 2013/2014 rozpoczyna się nauka zawodu osteopaty na pierwszych w Polsce niepublicznych studiach podyplomowych medycyny osteopatycznej w wymiarze 1500 godzin nauczania zawodowego (zgodnie z zaleceniami Europejskiej Federacji Osteopatii i z wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wg procesu bolońskiego. Studia podyplomowe osteopatii oraz kursy osteopatii wymagają od studentów  wcześniejszego nabycia uprawnień wykonywania innego zawodu medycznego. Naukę  zawodu osteopaty mogą podjąć; lekarze i fizjoterapeuci po wcześniejszym otrzymaniu uprawnień wykonywania zawodu.

Osteopata prowadzi postępowanie lecznicze u pacjentów z dysfunkcją somatyczną sklasyfikowaną jako jednostkę chorobową w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i
Problemów Zdrowotnych ICD-10 nr. M99.0;
zaburzenia: mięśniowo - szkieletowe, nerwowo - mięśniowe, sercowo – naczyniowe, narządów wewnętrznych i oddechowych. Osteopata stosuje  metody diagnostyki strukturalnej, funkcjonalnej, obrazowej oraz prowadzi leczenie  osteopatyczne stosując zabiegi terapeutyczne sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6.

Osteopata ocenia występowanie dysfunkcji somatycznej lub jej brak oraz ocenia występowanie przeciwwskazań do leczenia osteopatycznego. Celem leczenia osteopatycznego  jest usunięcie lub zmniejszenie występujących przyczyn i objawów dysfunkcji somatycznej. Osteopata podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania występowania dysfunkcji somatycznych. Prowadzi również dokumentacje medyczną  leczenia osteopatycznego i jego wpływu na  stan kliniczny pacjenta. Osteopatę obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej.

Wykonywanie zawodu osteopaty polega na  udzielaniu w sposób osobisty świadczeń zdrowotnych, (warunkiem jest wcześniejsze nabycie uprawnień wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty) usług o wyjątkowym charakterze społecznym (i jest to zgodne z treścią Art. 18d ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej; Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn. zmianami - ”osoba wykonującą zawód medyczny to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowot­nych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”.

 

3. ZADANIA ZAWODOWE

1. Przeprowadzenie badania osteopatycznego w celu rozpoznania lub wykluczenia dysfunkcji somatycznej.

2. Zlecanie zabiegów osteopatycznych w oparciu o diagnozę badania  osteopatycznego.

3. Wykonywanie lub nadzorowanie wykonania zabiegów  osteopatycznych.

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej postępowania osteopatycznego zawierającego rozpoznanie dysfunkcji somatycznej, przebieg leczenia i badanie końcowe.

5. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie przebiegu leczenia osteopatycznego

6. Planowanie przeprowadzenia badań kontrolujących przebieg leczenia osteopatycznego

7. Kierowanie pacjenta na konsultacje do innych osteopatów, lekarzy specjalistów oraz na badania dodatkowe, w trakcie procesu diagnostyki oraz procesu leczenia

8. Udział w konsyliach dotyczących pacjentów z dysfunkcjami somatycznymi

9. Kierowanie zespołem osteopatów biorących udział w procesie leczenia osteopatycznego

10. Współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia; lekarze różnych specjalności, osteopaci, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy.

11. Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego i przygotowywanie publikacji na­ukowych.

12. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE
NAUK MEDYCZNYCH

Kierunek – osteopatia

Profil praktyczny

Kwalifikacje studiów podyplomowych
(dla osób, które wcześniej nabyły kwalifikacje  studiów I lub II stopnia na kierunku
fizjoterapii lub jednolitych studiów na kierunku lekarskim)

 

WIEDZA

–      Wiedza podstawowa :anatomia prawidłowa i patologiczna, anatomia obrazowa prawidło­wa i patologiczna, fizjologia z patofizjologią, biomechanika i patobiomechanika, bioche­mia, biofizyka, kinezjologia, farmakologia.

–      Wiedza kierunkowa: ogólna teoria osteopatii, osteopatia kliniczna w; ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii, internie, pulmonologii, kardiologii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwie, reumatologii, geriatrii, psychiatrii, onkologii.

–      Diagnostyka osteopatyczna

–      Zasady przeprowadzania badania podmiotowego.

–      Zasady przeprowadzania badania przedmiotowego.

–      Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

–      Zasady przeprowadzania wywiadu rodzinnego

–      Sposoby przeprowadzania badania klinicznego, układu ruchu, układu nerwowego, układu krwionośnego,  układu oddechowego, narządów wewnętrznych.

–      Rodzaje badań kontrolnych, testów klinicznych, objawów klinicznych, badań obrazowych oraz innych obiektywnych badań medycznych.

–      Wskazania i przeciwwskazania do badań obrazowych i innych obiektywnych badań me­dycznych.

–      Sposób opisu badań, testów, zabiegów osteopatycznych

–      Rodzaje jednostek chorobowych, okresy przebiegu chorób, klasyfikacja międzynarodowa jednostek chorobowych ICD-10 dla potrzeb fizjoterapii.

–      Epidemiologia, etiologia, patogeneza, objawy, leczenie osteopatyczne dysfunkcji somatycznych

–      Zasady zapisu jednostek chorobowych.

–      Postępowanie lecznicze osteopatyczne  nr. 93.6, wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9.

–      Cel, sposób przedstawiania problemów medycznych i zasady przebiegu  spotkań konsul­tacyjnych w placówkach leczniczych.

–      Zakres kompetencji poszczególnych specjalistów zespołu terapeutycznego.

–      Zasady prowadzenia obiektywnych badań naukowych wg EBM (Evidence Base Medicine)

–      Metody statystyczne używane do określania ważności dowodowej wyników badań.

–      Podstawy metodologii badań naukowych.

–      Zasady pisania artykułów medycznych zgodnie ze standardami.

–      Ogólne zasady tworzenia karty badań.

–      Rodzaje skierowań do specjalistów i na badania dodatkowe.

–      Zakres zainteresowań poszczególnych towarzystw naukowych,  organizacji osteopatycznych i innych specjalności medycznych.

–      Wiedza z zakresu działań i metod postępowania prozdrowotnego.

–      Prawa i obowiązki pracowników i własne.

–      Zakres kompetencji poszczególnych specjalistów zespołu terapeutycznego.

–      Zasady przetwarzania informacji medycznych.

–      Standardy jakości usług medycznych.

–      Zasady funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

–      Akty prawne obowiązujące w systemie ochrony zdrowia.

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

–      Przygotowuje pacjenta do zabiegów osteopatycznych

–      Przeprowadza badanie osteopatyczne.

–       Przeprowadza leczenie osteopatyczne

–      Nadzoruje bezpieczeństwo wykonywania zabiegów osteopatycznych

–       Prowadzi prawidłowy zapis przeprowadzonych zabiegów osteopatycznych

–      Udziela porad w zakresie profilaktyki leczniczej

–      Analizuje poprawność przeprowadzonego badania osteopatycznego.

–      Analizuje badania osteopatyczne, lekarskie i fizjoterapeutyczne.

–      Planuje zabiegi osteopatyczne zgodnie z rozpoznaniem rodzaju dysfunkcji somatycznej.

–      Dokonuje badania podmiotowego z uwzględnieniem części personalnej i chorobowej oraz socjalnej jeżeli zachodzi taka potrzeba.

–      Dokonuje badania przedmiotowego układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego a także wykonuje inne badania potrzebne w procesie leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego, badań obrazowych, oraz innych badań niezbędnych  wleczeniu osteopatycznymi.

–      Rozwiązuje problemy diagnostyki typowe dla osteopatii.

–      Korzysta z dokumentacji dotychczasowego przebiegu leczenia.

–      Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów osteopatycznych.

–      Prowadzi konsultacje z innymi członkami zespołu medycznego.

–      Zleca odpowiednie zabiegi osteopatyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego.

–      Ocenia aktualny stan chorobowy pacjenta przed zabiegiem i w razie potrzeby modyfikuje lub przery­wa terapię.

–      Sporządza dokumentację medyczną.

–      Konsultuje informacje zawarte w dokumentacji medycznej z zespołem medycznym.

–      Ocenia przebieg leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia skuteczność leczenia osteopatycznego.

–      Dokonuje zmian w procesie leczenia osteopatycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta

–      Naucza pacjentów prawidłowego stosowania samodzielnie zaleceń osteopatycznych w procesie profilaktyki chorobowej.

-       Posługuje się dokumentacją medyczną różnych specjalizacji medycznych.

–      Zleca odpowiednie badania obrazowe i inne obiektywne badania dla uszczegółowienia  diagnozy funkcjonalnej.

–      Zleca  specjalistyczną konsultację lekarską.

–      Ustala terminy badań kontrolnych.

–      Sporządza opinie zgodnie ze standardami osteopatii.

–      Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego.

–      Prowadzi badania naukowe i je publikuje.

–      Dostarcza naukowego uzasadnienia do prowadzonego leczenia osteopatycznego.

–      Wdraża nowe rozwiązania prozdrowotne z zakresu osteopatii.

–      Analizuje poprawność przeprowadzonego badania osteopatycznego.

–      Planuje zabiegi osteopatyczne zgodnie z rozpoznaniem rodzaju dysfunkcji somatycznej.

–      Dokonuje badania podmiotowego z uwzględnieniem części personalnej i chorobowej oraz socjalnej jeżeli zachodzi taka potrzeba.

–      Dokonuje badania przedmiotowego układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego a także wykonuje inne badania potrzebne w procesie leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego, badań obrazowych, oraz innych badań niezbędnych  wleczeniu osteopatycznymi.

–      Rozwiązuje problemy diagnostyki typowe dla osteopatii.

–      Korzysta z dokumentacji dotychczasowego przebiegu leczenia.

–      Analizuje wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych zabiegów osteopatycznych.

–      Prowadzi konsultacje z innymi członkami zespołu medycznego.

–      Zleca odpowiednie zabiegi osteopatyczne w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego.

–      Ocenia aktualny stan chorobowy pacjenta przed zabiegiem i w razie potrzeby modyfikuje lub przery­wa terapię.

–      Sporządza dokumentację medyczną.

–      Konsultuje informacje zawarte w dokumentacji medycznej z zespołem medycznym.

–      Ocenia przebieg leczenia osteopatycznego.

–      Ocenia skuteczność leczenia osteopatycznego.

–      Dokonuje zmian w procesie leczenia osteopatycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta

–      Naucza pacjentów prawidłowego stosowania samodzielnie zaleceń osteopatycznych w procesie profilaktyki chorobowej.

-    Posługuje się dokumentacją medyczną różnych specjalizacji medycznych.

–      Zleca odpowiednie badania obrazowe i inne obiektywne badania dla uszczegółowienia  diagnozy funkcjonalnej.

–      Zleca  specjalistyczną konsultację lekarską.

–      Ustala terminy badań kontrolnych.

–      Sporządza opinie zgodnie ze standardami osteopatii.

–      Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego.

–      Prowadzi badania naukowe i je publikuje.

–      Dostarcza naukowego uzasadnienia do prowadzonego leczenia osteopatycznego.

–      Wdraża nowe rozwiązania prozdrowotne z zakresu osteopatii.

 

Opracowanie - dr n. med. Michał Dwornik D.O.

 

 


 

Informacji o Wydziale Medycyny Osteopatycznej udzielamy telefonicznie
- Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej dr n. med. Michał Dwornik tel. 505 045 790
lub mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.